Archiwizacja – jak często, kiedy i po co?

Archiwizacja do pojęcie zapewne znane, jednak czy stosujemy je w pracy z programami Asseco Wapro? Jest to czynność, która musi wejść nam w nawyk. Plusów takiego rozwiązania jest mnóstwo i najważniejszym z nich jest oczywiście bezpieczeństwo naszych danych. Producent to mocno akcentuje czego przykładem są np. komunikaty, które ukazują się po zamknięciu prostego programu jakim jest WF-Fakturka. Możemy je oczywiście wyłączyć jednak czy warto to zrobić…

Mając zarchiwizowane „świeże” dane mamy pewność, że podczas awarii naszego komputera czy programu da się je odtworzyć i nie utracimy niczego. Sytuacje takie zdarzają się podczas aktualizacji WF-Maga, instalujemy sobie najnowszy upgrade i nagle wyskakuje nam błąd, który blokuje nam wszystko, nie mamy możliwości powrotu ani zakończenia całego procesu. Jedynym wyjściem jest przeważnie powtórne zainstalowanie WF-Maga i odtworzenie archiwum. Jeśli przed rozpoczęciem aktualizacji zrobiliśmy kopię danych to nie ma powodu do paniki. Program posiada funkcję robienia kopii zapasowej (kartoteki, dokumenty itd), jak i zaczytywanie tych kopii ponownie do programu. Robimy to przy użyciu dearchiwizacji. Są jednak przypadki, gdy nie mamy kopii zapasowej naszych danych i zdarza się awaria. Jest to krytyczny moment dla wszystkich. Firma może stracić dane, nawet z wielu lat, pracownicy nie mogą wystawiać faktur i czeka nas wydatek dla informatyków którzy będą odzyskiwać utracone dane. Przed tym wszystkim uchroni nas systematyczne archiwizowanie danych.

Odpowiedź na pytanie o częstotliwość robienia archiwum jest trudna do sprecyzowania. Są firmy które wystawiają 10 faktur tygodniowo i są takie która wystawia ich ponad 100. Jest zasada, że im częściej tym lepiej. Jeśli robimy kopię codziennie to ok – kwestia tego czy wszystkie kopie pomieścimy na dysku? (niekiedy trochę zajmują). Jeśli robimy to raz w tygodniu lub rzadziej to pamiętajmy, że jeśli będziemy musieli odtworzyć archiwum z przed kilku dni, to zabraknie w nim ostatnich faktur i musimy je wprowadzić ręcznie.

Inne zasady o jakich musimy pamiętać:

1. jeśli pracujemy na kilku bazach to należy je wszystkie archiwizować oraz zachować szczególną ostrożność przy dearchiwizacji danych – ryzyko pomieszania baz i utraty zapisu.

2. najlepszym rozwiązaniem jest przetrzymywanie danych na dysku innym niż dysk systemowy – może to być inna partycja, pamięć przenośna lub dysk zewnętrzny.

3. koniecznie trzeba archiwizować dane przed aktualizacją programu i przed przeinstalowaniem systemu operacyjnego.

4. w przypadku pracy na wielu stanowiskach czynności te powinno się robić po zakończeniu pracy przez innych użytkowników i odłączeniu wszystkich stanowisk od bazy danych.

W następnym poście postaram się pokazać krok po kroku jak przeprowadzić cały proces.

Dopasowanie i regulacja okien w WF-Magu

Po aktualizacji lub wymianie monitora niektóre nasze ustawienia mogą się zrestartować. Chodzi tutaj konkretnie o ustawienia wyświetlanych okien, które po prostu mogą się nie mieścić w wyznaczonych miejscach i nie będą w całości widoczne na ekranie. Wówczas górne lub dolne ikonki pomocnicze są obcinane. Można oczywiście przeciągać na każdym razem okienka ku górze i/lub rozciągać je na boki ale nie jest chyba dobre rozwiązanie na dłuższą metę. Istnieją w programie opcje dopasowania wyskakujących okienek do naszego monitora. Pierwszym krokiem może być dopasowanie okien do rozdzielczości naszego monitora ( foto. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

lub zmiana ustawień marginesów dla okien zmaksymalizowanych (foto.2). Klikając w tą opcję ukazuje się okienko z naszymi obecnymi parametrami szerokości i wysokości marginesów. W tym przypadku program posiada standardowe ustawienia jednak można je modyfikować. Można spróbować ustawień takich jak na foto 3, jeśli dalej nie będzie widać poprawy, to należy zwiększyć lub zmniejszyć wartości. Cała trudność w tym zadaniu to ustawienie właściwych cyferek i dopasowanie ich metodą prób i błędów. Na końcu nie zapomnijmy zatwierdzić naszych zmian. Jest to czynność, którą  możemy stosować przy wszystkich aplikacjach waprowskich,  nie koliduje to z innymi procesami w programie, i nie ma obawy że coś poprzestawiamy.

WF-Mag a zmiany w podatku akcyzowym od węgla i koksu

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Finansów dotyczące obrotu wyrobami węglowymi.  W związku z tym od dnia 2 stycznia 2012 roku wyroby te będą podlegać opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym. Co to jednak oznacza dla użytkowników WF-Maga i jakie możliwości daje nam program?

Wersja programu WF-Mag dla Windows 7.71.2  jest w pełni gotowa do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych. Udostępniony został moduł dokumentów akcyzowych  za pomocą którego można prowadzić ewidencję dokumentów dostawy wyrobów węglowych dla podmiotów zwolnionych z akcyzy oraz przygotowywać w sposób automatyczny deklarację dla urzędu celnego AKC-WW. Moduł ten zawiera m.in. :

 • Przeliczniki w kartotece towarowej kwoty akcyzy od jednostki magazynowej lub dowolnie innej wybranej jednostki
 • Znacznik „Zwolniony z akcyzy” w kartotece kontrahenta, który pozwala automatycznie określać pozycje jako zwolnione z akcyzy w dokumencie na danego kontrahenta
 • Mechanizm automatycznego generowania dokumentów dostaw dla dokumentów zawierających pozycje zwolnione z akcyzy
 • Wydruk automatycznie uzupełnionego dokumentu dostawy dla pozycji zwolnionych
 • Wydruk automatycznie przygotowanej deklaracji AKC-WW zgodnie z obowiązującym szablonem wydruku

Ponadto:

 • Możemy drukować zestawienia miesięczne dokumentów dostaw
 • Ewidencjonować towary akcyzowe wraz ze stawką akcyzową i przelicznikiem

Ważną informacją jest fakt, że opodatkowaniu nie podlega sam węgiel lub pochodne wyroby węglowe a rodzaj przeznaczenia tych wyrobów.

Poniżej podaję linki gdzie można znaleźć pomocną instrukcję przy konfigurowaniu WF-Maga przy obrocie węglem, w jaki sposób poukładać nasz asortyment akcyzowy i jak obracać tym towarem:

1. http://www.assecobs.pl/WAPRO/pl/4487/tytul/38025

2. http://www.assecobs.pl/WAPRO/pl/4487/tytul/38092

Warto zaznaczyć, że wszystkie te udogodnienia są dostępne tylko dla wariantu WF-Mag Win Prestiż. Dla użytkowników wersji DOS mam złą wiadomość: nie dość, że w najwyższym pakiecie nie mamy możliwości sprzedaży tych wyrobów to jeszcze lista najnowszych zmian w wersji 4.8xx jest uboga.  Widać wyraźnie, że producent  coraz mniej uwagi poświęca tego typ aplikacji, poprawiając tylko te rzeczy, które są niezbędne np. zmiany w wystawianiu fv.

Gdyby nie działały linki to sygnalizujcie.

Co nam się nie podoba w WF-Magu?

Odpowiedź na pytanie: czy WF-Mag ma więcej plusów czy minusów jest prosta. Teraz jednak zajmiemy się tą „ciemną stroną”. Również WF-Mag ma swoje „małe” niuanse. Użytkownicy tego programu często oczekują, aby dało się na nim robić prawie wszystko. Chodzi mi konkretnie o stany ujemne i możliwość fakturowania towaru, którego jeszcze nie mamy na magazynie. Trudno jednoznacznie ocenić czy jest to dobre, czy złe rozwiązanie. Obecnie program nie dopuszcza stanów ujemnych oraz ich fakturowania jeśli towary uprzednio nie zostały przyjęte ma magazyn. Niekiedy taka sytuacja może być niewygodna, np. przy szybkiej rotacji towarów lub długim czasie oczekiwania na dostawę. W takich wypadku najlepszym rozwiązaniem byłoby fakturowanie towaru, którego jeszcze nie mamy ale jest już w drodze. My wystawiamy klientowi fv, mamy szybciej płatność na koncie, a jak towar dostaniemy i przyjmiemy go na magazyn to możemy go dostarczyć klientowi. Możliwości kombinacji jest dużo biorąc pod uwagę ludzką pomysłowość. Jednak w takich przypadkach łatwo o pomyłkę i zamieszanie na naszym magazynie. Wystarczy, że mamy duże ilości towaru i gdzieś popełnimy pomyłkę. Trudno potem znaleźć błąd i doprowadzić nasze stany na zero.

Kolejnym problemem może być przejście z innego oprogramowania na aplikacje Asseco Wapro. Jeśli posiadamy program innego producenta i chcemy korzystać np. z WF-Maga to może okazać się, że nie wszystkie dane możemy do niego przenieść. Sprawa dotyczy przede wszystkim starszych aplikacji, które działają jeszcze pod DOS i obejmuje programy do sprzedaży, księgowania czy kadrowo – płacowe. Co zrobić by uniknąć nieporozumień?. Na początku warto dowiedzieć się jakie są szanse przeniesienia danych z naszego starego programu. Dzwonimy np. do dobrego partnera Asseco Wapro i mówimy jaki mamy program komputerowy i jakie informacje w nim są dla nas najważniejsze. Może okazać się, że wszystkie dane da się przerzucić i nie trzeba będzie wklepywać niektórych informacji. Oczywiście zdarzają się przypadki, że uda się tylko przekonwertować kartoteki kontrahentów i stany magazynowe. Nawet przy przejściu z wersji DOS na WIN WF- Maga mamy możliwość przeniesienia rozrachunków, kontrahentów, kartoteki asortymentowe i stany magazynowe. Nie możemy natomiast przenieść samych dokumentów. Jak widać tutaj nie ma żadnej reguły. Biorąc pod uwagę innych producentów sytuacja jest analogiczna. Warto więc na samym początku zasięgnąć opinii specjalistów. Większe utrudnienia czekają użytkowników programów dosowych, którzy jeszcze wahają się z przejściem na nowe wersje działające pod Windowsem. Nie warto tego odkładać na potem bo im później tym gorzej.

…a teraz czekam na inne przykłady i „przygody” z programami 🙂

 

Zmiany w przepisach prawnych i w WF-Magu od 2011 roku

Od nowego roku w przepisach szykują się zmiany dotyczące fakturowania. Chodzi dokładnie o ustawę z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw:

szczegóły tutaj –  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111711016.

Już wkrótce numer NIP przestanie być podstawowym identyfikatorem ubezpieczonego . Zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29 lipca 2011, od 1 września 2011 numer NIP nie stanowi podstawy do identyfikacji ubezpieczonego lub osób zgłoszonych jako członkowie rodziny, toteż wszyscy w/w posługiwać się będą numerem PESEL. W związku z powyższym, zmianie uległy (bądź dopiero zostaną zmienione) deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA, ZZA, ZIUA, ZSWA, ZCNA oraz ZWUA. Również deklaracje rozliczeniowe RCA, RZA, RSA podlegają modyfikacjom w związku z opisanymi zmianami.

Nie miejsce na streszczanie wszystkich paragrafów i artykułów ustawy, jednak warto zwrócić uwage na to jak zmienią się dokumenty finansowe. Chodzi mianowicie o zapis odnoszący się do wystawiania faktur i możliwości umieszczania numeru PESEL na fakturach VAT dla osób fizycznych oraz podatników niebędących płatnikiem podatku VAT zamiast numeru NIP. Numer NIP w tych przypadkach przestanie być używany. W programie WF-Mag w najnowszej wersji 7.71 są już porawki, które dostosowują aplikację do nadchodzących zmian.

1. Program będzie pozwalał dla osób fizycznych posługiwać się numerem PESEL na wydrukach dokumentów.

2. Dodano do kartoteki kolumnę PESEL i zastosowano nowy podział dla kontrahenta „podlega ewidencji NIP oraz PESEL”.

3. Przeniesiono pole PESEL z zakładki dane handlowe do zakładki informacje podstawowe w edycji kontrahenta.

Podsumowując zmodyfikowano to wszystko co wiąże się z danymi kontrahenta i całą otoczkę funkconalną z tym związaną.

Co to wszystko oznacza dla użytkowników programów Asseco Wapro w praktyce? Dla posiadaczy starych wersji (generacji 7.6x.x lub starszych) oznacza to konieczność dokonania płatnej aktualizacji posiadanego oprogramowania. Jeśli tego nie zrobimy to możemy spowodować że nie obsłużymy części naszych klientów po nowym roku. Wszystko oczywiście zależy ilu mamy takich klientów, którzy nie mają numeru NIP a będziemy ich fakturować. Może się okazać, że są firmy, które wogóle nie wystawiają rachunków imiennych. W tych przypadkach nie będą one zmuszone do upgradu  softwaru. Wszystko to przypomina sytuację na przełomie roku, kiedy to wprowadzono nowe stawki vatowskie i każdy musiał „zmodernizować” aplikację do wersji 7.60. Zmiany były koniecznie i nie dało się ich obejść w inny sposób. Użytkownicy dowolnej wersji z generacji 7.7x.x są w lepszej sytuacji, gdyż mogą już teraz pobrać bezpłatną najnowszą wersję oprogramowania.

Zbliża się koniec roku więc warto się tym zainteresować i nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. Mamy korzystny moment na to by przeprowadzić zmiany i od nowego roku pracować bez niespodzianek. ..no chyba, że lubimy być zaskakiwani przez klientów proszących o faktury imienne 🙂

TeamViewer czyli (nie)bezpieczny dostęp zdalny?

Jednym z programów do połączenia zdalnego jest TeamViewer. Dzięki niemu możemy połączyć sie z dowolnym komputerem za pomocą Internetu. „Wchodzimy” wtedy na drugi komputer i możemy robić to co chcemy. Ma to miejsce, gdy np. informatyk musi zrobić nam aktualizację programu i łączy się z drugiego końca Polski. Praktycznie to wygląda tak, że przejmuje nasz kursor na ekranie monitora i robi wszystko za nas. Oczywiście rodzi się pytanie: a co z bezpieczeństwem danych, czy ktoś może nam wykraść dane itd? Na początku musimy wiedzieć, że wejście na nasz komputer odbywa się zawsze za naszym przyzwoleniem. I tak właśnie jest w przypadku korzystania z tego programu. Jeśli jest inaczej, to mamy raczej do czynienia z atakiem hakerskim ale to już inna sprawa. Łącząc się za pomocą Teamviewera mamy świadomość, że:

 • musimy mieć już program na swoim komputerze – więc ktoś go musiał już pobrać,
 • aby ktoś połączył się z naszym komputerem musimy włączyć aplikację,
 • do połączenia wymagane jest podanie identyfikatora i hasła. Identyfikator składa się z 9-ciu a hasło z 4 cyfr. Identyfikator jest przyporządkowany do naszego komputera i jest niezmienny. Hasło zawsze jest inne – zarówno przy nowym połączeniu, jak i przy kolejnym uruchomieniu programu. Bez tego nikt z nami się nie połączy.

Warto zaznaczyć, że istnieje opcja w TeamViewerze, gdzie możemy ustawić stałe hasło dla nieograniczonego dostępu. Wówczas wpisujemy sobie takie hasło i już nie musimy podawać żadnych numerów, gdyż druga osoba je zna. Żeby jednak taki dostęp zrobić, musimy w programie w zakładce „opcje” – „bezpieczeństwo” zapamiętać hasło i przekazać je innym. Utworzymy w ten sposób użytkowników, którzy mają dostęp do naszego komputera. Użytkownicy uzyskają dostęp jedynie wówczas, gdy uruchomimy aplikację.

 

 

 

 

 

Na koniec zwróćmy uwagę na fakt, że podczas połączenia mamy cały czas podgląd na to, co robi informatyk aktualizujący nasz program. Widzimy na ekranie gdzie klika, co otwiera itd. Jeśli porusza się po naszych osobistych folderach lub danych to zawsze możemy się z nim rozłączyć – wystarczy zamknąć TeamViewera. Połączenie zostaje zerwane i informatyk traci kontakt z naszym komputerem. Jest to jednak rzadko spotykana sytuacja, gdyż informatyk zdaje sobie sprawę, że obserwujemy wszystko co robi. Nie bójmy się więc wykorzystywać tego typu programów – wszystko jest dla ludzi.

Zmiany w WF-Mag Mobile 2 – wersja 7.70.

Od 1 października producent Asseco Wapro wprowadził modyfikacje w WF-Mag Mobile 2.

Nowości w programie:

– Najważniejszą zmianą jest wersja na nową platformę PC / Netbook o nazwie WF-Mag Mobile 2 dla Windows. Została dostosowana do systemu Windows XP, Vista oraz Windows 7. Nie ma dużych wymagań sprzętowych. Przetestowaliśmy już tą aplikację i poniżej prezentujemy kilka screenów i naszych spostrzeżeń.

Logowanie

Menu

 

 

 

 

 

 

 

Jak widać użytkowników Maga mobilnego na pewno nie zaskoczymy. Wizualnie i funkcjonalnie wygląda jak wersja na urządzenia przenośne typu PDA. Menu jest identyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reszta opcji również przypomina dotychczasowego Maga.

Aplikacja pozwala na pracę w terenie naszym handlowcom i wymianę danych przez internet z centralą firmy.

 • Mamy możliwość wysyłania dokumentów e-mail (funkcja umożliwia wysyłkę pocztą e-mail wszystkich dokumentów dostępnych w programie, bezpośrednio z programu WF-Mag Mobile 2
 • Pracę usprawnia, zaczerpnięta z WF-Maga, obsługa skrótów klawiszowych
 • Klasyfikacja wizyt. Opcja ta daje możliwość przypisania typu przeprowadzonego kontaktu z klientem
 • Raport – „Zestawienie nowych klientów” (raport przedstawia pozyskanych przez handlowców klientów w określonym przedziale czasowym).

Dodatkowo mamy możliwość współpracy z drukarkami fiskalnymi i standardowymi drukarkami systemowymi.

Należy pamiętać, że program wymaga zainstalowanego programu WF-Mag dla Windows BIZNES, PRESTIŻ lub PRESTIŻ Plus w wersji 7.70.0 lub wyższej. Użytkownicy wcześniejszych wersji WF-Mag dla Windows powinni zaktualizować posiadane oprogramowanie do najnowszej wersji.

Wydaje się że zmiany w Magu mobilnym to raczej ewolucja niż rewolucja. Producent rozbudował aplikację dla wersji na komputer PC co zapewne powiększy możliwości zastosowania tego narzędzia. Coraz większy dostęp i tańsze komputery przenośne sprzyjają w wyborze i nie ograniczają nas do stosowania urządzeń typu PDA. Kupujemy więc jakiegoś netbooka za kilkaset złotych plus do tego pakiet internetowy w sieci komórkowej i możemy pracować poza biurem.

Zmiany funkcjonalne w nowych wersjach 7.70.0

Wraz ze zmianami w cenniku i w zasadach aktualizacji producent wprowadził modyfikacje w swoich aplikacjach. Obecne wersje programów to:

– 7.70.0  dla wszystkich wersji pod Windows
– 4.800   dla WF-Maga DOS
– 5.500   dla WF-Kapera DOS
– 3.300   dla WF-Ganga DOS

Wybrane nowości w WF-Mag dla Windows:
– podstawowa obsługa zamówień dostępna w wariancie START, z możliwością generowania faktury ProForma oraz oferty imiennej (do tej pory opcja niedostępna w tym wariancie)
– nowe okno szybkiego podglądu szczegółów kartoteki bez konieczności edycji Dodatkowo pozwala ono na dynamiczne przeliczanie stanów magazynowych wg. zdefiniowanych w artykule jednostek miary.
– nowa funkcjonalność umożliwiająca zakładanie etykiet kolorujących kolumnę numer na liście dokumentów, co pozwala na na kategoryzowanie dokumentów z możliwością ich filtrowania.                                                                                                                                – dodatkowe zestawienia, m.in. wiekowania dostaw, analizy obrotu magazynowego z wyliczaniem salda początkowego, obrotów magazynowych oraz salda zamknięcia w podanym okresie.

Wybrane nowości w WF-Fakir dla Windows:
– nowy moduł przelewów podatkowych;
– nowy moduł kasy walutowej; (polecany szczególnie firmom i biurom, w których prowadzone sa rozrachunki w walucie. Moduł ten umożliwia rejestrowanie walutowych dokumentów finansowych, rozchód środków walutowych z kasy realizowany jest metodą FIFO, dodatkowo wyposażony jest w funkcjonalność obsługi różnic kursowych.)
– w modułach kasowych dodano możliwość obsługi i rozliczania rozrachunków;
– nowy moduł obsługi not korygujących;

Wybrane nowości w WF-Kaper dla Windows:
– możliwość wprowadzania dokumentów / zapisów do księgi i rejestrów poprzez bufor. Dotyczy wariantu BIURO;
– zmodernizowany mechanizm podglądu kwot w stawkach podatkowych w księdze i rejestrach VAT;

Wybrane nowości w WF-Analizy dla Windows:
– wbudowana samodzielna przeglądarka raportów, nie wymagająca posiadania programu Microsoft Excel. Nie jest już wymagane posiadanie pakietu Office ani samego programu Microsoft Excel. WF-Analizy został wyposażony w samodzielną przeglądarkę wygenerowanych raportów.
– w wariancie PRESTIŻ wprowadzono widoki analityczne

Zmiany w WF-Fakturka:
– Do programu dodano możliwość tworzenia Faktur ProForma z możliwością filtrowania dokumentów po jego typie
– Dodano możliwość automatycznego przenoszenia danych z Faktury ProForma do Faktury VAT

Są to tylko niektóre zmiany, które zostały wprowadzone. Dokładna lista zmian może być dla niektórych równie istotna i dlatego proszę pisać, to prześlę ją na maila.

 

 

Nowe zasady aktualizacji programów Wapro

Od 1 października 2011 r. zmianie uległy zasady aktualizacji. Dotyczy to wszystkich programów Asseco Wapro. Do tej pory płatne aktualizacje kosztowały 25% lub 40% wartości nowego pakietu. Obecnie wyliczenia będą opierać się na trzech progach: 25%, 50% i 60%. I tak:

 • Dla posiadaczy aktualnych wersji przelicznik nie zmienia się i wynosi 25% (np.
  klienci posiadający wersję 7.6x.x płacą 25% za aktualizację do nowej wersji 7.7x.x).
 • 50% wartości cennikowej posiadanego oprogramowania zapłacą klienci w przypadku jednej pominiętej aktualizacji ( posiadacze wersji 7.5x.x płacą 50% za aktualizację do nowej wersji).
 • 60% nowego pakietu w przypadku dwóch lub więcej pominiętych wersji płatnych (dotyczy tych, którzy posiadają wersję 7.4x.x lub starszą).

Inna zasada dotyczy minimalnej, kwotowej wartości aktualizacji pojedynczej licencji. Producent ustalił tą kwotę na 100 zł netto. Oznacza to, że bez względu na wartość nowego pakietu za aktualizację zapłacimy minimum 100 zł. Przykładowo klienci, którzy posiadają WF-Maga Start lub WF-Kapera Start w wersji 7.6x.x zapłacą za aktualizację 100 zł (a nie jak do tej pory 25% wartości nowego pakietu czyli 72,50 zł)

Kolejna zmiana dotyczy darmowych aktualizacji przy zakupie nowego pakietu. Do tej pory każdemu kupującemu nowy program przysługiwał 9-cio miesięczny okres, w którym mógł pobrać bezpłatnie każdą aktualizację. Data oczywiście liczona była od aktywacji programu. Od października nowi użytkownicy systemów Asseco WAPRO otrzymają przez okres 7 miesięcy prawo do bezpłatnego zainstalowania każdej płatnej aktualizacji tego systemu, która ukaże się w tym okresie. Po tym okresie nabywają aktualizację na zasadach ogólnych.

Także cennik został „lekko” zmodyfikowany. W przypadku programów pod Windows zmianie uległa tylko cena pakietu WF-Mag Biznes. Pierwsza licencja kosztuje teraz 690 zł netto ( było 990 zł) i tyle samo zapłacimy za każde kolejne stanowisko to tego pakietu (było do tej pory 490 zł). Cena pozostałych pakietów pod Windows nie uległa zmianie. Duże zmiany zaszły w cenniku pakietów pod DOS. Producent nie obniżył tutaj ceny na żadnego programu ale podwyższył ceny:

WF-MAG dla DOS BIZNES – 1490 zł
WF-MAG dla DOS BIZNES/STANOWISKO – 890 zł
WF-KaPeR dla DOS BIZNES – 1090 zł
WF-KaPeR dla DOS BIURO – 1490 zł
WF-GANG dla DOS BIZNES 30 – 1190 zł
WF-GANG dla DOS BIZNES 50 – 1690 zł
WF-GANG dla DOS BIZNES/PAKIET 50 – 990 zł
WF-GANG dla DOS BIURO 30 – 1490 zł
WF-GANG dla DOS BIURO 50 – 1890 zł
WF-GANG dla DOS BIURO/PAKIET 50 – 1200 zł

Po przeczytaniu tych informacji każdy może wysunąć jakieś wnioski. Po pierwsze, producent stawia na systematyczność przy zakupie aktualizacji. Więcej zapłacą ci użytkownicy, którzy nie aktualizują regularnie programów i robią to dopiero wtedy, gdy są to tego zmuszeni. Po drugie Asseco Wapro wyraźnie ogranicza sprzedaż programów dosowych. Są to aplikacje, które zostały zastąpione wersjami pod Windows. Cena WF-Maga Dos, jak i aktualizacja do niego  jest dużo droższa niż do WF-Maga Win. Co do innych wniosków to już każdy dopowie sobie sam 🙂

 

 

Gdzie i jak uruchomić raporty Crystal Reports w WF-Magu

Jedną z zalet WF-Maga w wersji Prestiż jest jego kreatywność. Zastosowano w nim  środowisko raportujące Crystal Reports, które daje użytkownikowi możliwość samodzielnego budowania wielowymiarowych, hierarchicznych raportów w postaci tabelarycznej lub graficznej. Tylko wariant Prestiż i Prestiż Plus posiada tą funkcjonalność. W praktyce są to opcje tworzone i modyfikowane przez wdrożeniowców i programistów. Tworzą oni dla użytkowników WF-Maga indywidualne wzory faktur (również w obcym języku) dokumentów magazynowych, raportów sprzedażowych, analiz ekonomicznych i wiele innych dokumentów. Niestety są to modyfikacje, które są poza zasięgiem przeciętnego użytkownika. Gdy już jednak dostaniemy gotowy raport, to sami możemy go umieścić w WF-Magu by mógł działać.

Na początku umieszczamy plik raportu (jest to plik z rozszerzeniem rpt) w WF-Magu. Kopiujemy plik i wklejamy go najlepiej do folderu, w którym mamy zainstalowanego WF-Maga (w przypadku pracy wielostanowiskowej w sieci najlepiej umieścić plik na wspólnym zasobie, by każdy miał do niego dostęp). Umieszczamy tam plik i zapamiętujemy jego lokalizację – później się to nam przyda. Resztę ustawień przeprowadzamy w samym programie.

Uruchamiamy Maga i wybieramy z paska menu „administratora” – „definicje” – „raporty”. Wciskamy „Ins” lub ikonkę „dopisz”. W nowym oknie wpisujemy swoja nazwę raportu i wybieramy rodzaj raportu (najczęściej będzie to opcja utworzenia raportu za pomocą programu Crystal Reports). Przy „pliku definicji” wskazujemy miejsce, gdzie skopiowaliśmy nasz raport (jak poniżej). Jeśli nie musimy określać parametrów raportu to nasze zadanie jest ukończone. Dajemy zapisz i tyle.

 Musimy również wskazać miejsce wywołania raportu (fot. poniżej). Oznaczenie go spowoduje, że nasz raport będzie podpięty i zadziała w konkretnym miejscu, np. przy tworzeniu FV, PZ, WZ itd.

Ważną rzeczą, którą należy zrobić na końcu to udostępnić te raporty, gdyż domyślnie są wyłączone nawet dla administratora. Jeśli to zrobimy to możemy przetestować nasz raport.

Pamiętajmy, że sam raport zawsze jest projektowany pod konkretną firmę i jej bazę, więc nie sposób coś zepsuć.