8.30.2

< Powrót

W wersji 8.30.2 z dnia 19.12.2017 wprowadzono następujące modyfikacje:

  • Podpisywanie plików JPK zaufanym profilem e-PUAP (tzw. podpis PZ) – wariant Biznes.
   • w parametrach użytkownika, w sekcji Tryb podpisu danych, dodany został nowy parametr o nazwie Profil Zaufany ePUAP
   • dodana została możliwość podpisywania wysyłanych plików JPK Podpisem Zaufanym e-PUAP
  • Pobieranie danych JPK_FA z WAPRO Fakturka:
    • pobieranie danych z pliku utworzonego przez WAPRO Fakturka
     • skompresowanego pliku ZIP przygotowanego przez WAPRO Fakturka zawierającego dane JPK_FA
     • pliku w formacie CSV przygotowanego przez WAPRO Fakturka zawierającego dane JPK_FA – (wariant Biuro)
     • pobieranie danych bezpośrednio ze źródłowej bazy danych programu WAPRO Fakturka

      

    

 

 • Zmienione zostało działanie kreatora pobierania danych JPK przy zaznaczonym parametrze Pobieraj tylko dane JPK_VAT oznaczone jako przygotowane. Obecnie kreator Pobieraj dane JPK, w przypadku wyboru schematu JPK_VAT wyświetli tylko informację o tym, że w programie źródłowym dane nie są oznaczone jako przygotowane ale pozwoli je pobrać. Decyzja należy do użytkownika;
 • Zmieniony został sposób postępowania programu podczas wysyłania plików JPK w przypadku otrzymania zwrotnej informacji z serwera Ministerstwa Finansów o przerwaniu połączenia z powodu przekroczenia czasu oczekiwania. Jest to typowa sytuacja w przypadku dużego obciążenia tych serwerów. Obecnie w takim przypadku, program będzie próbował wysłać plik do skutku. W poprzednich wersjach wstawiany był status błędu i całą operację trzeba było powtórzyć.