8.30.2

< Powrót

W wersji 8.30.2 z dnia 08.02.2018 wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Nowy wzór formularza CIT-8 wzór 25 z załącznikami;
 • Korekta VAT zg. z art. 89a i 89b ustawy o VAT – zmodernizowano działanie modułu tak, że korektę można wykonać tylko w okresie rozliczeniowym, w którym mija 150 dni. W kolejnych okresach już nie ma takiej możliwości. Obecnie aby wykonać korektę w okresie, po którym naliczono już kolejne zestawienia w module, nie ma konieczności usuwania tych zestawień i naliczania ich ponownie po dokonanej korekcie.
 • Autoryzacja przychodami – w module e-Deklaracje dodano możliwość podpisywania wysyłanych deklaracji danymi autoryzującymi. Aby korzystać z tego typu podpisu należy go wybrać w parametrach konfiguracyjnych programu;
 • Moduł Importu Dokumentów – dodano możliwość importu rejestru faktur sprzedaży z plików JPK_FA:
  • dodano nowy typ źródeł danych – Plik JPK faktury – JPK_FA. Aby utworzyć schemat księgujący import faktur z pliku JPK_FA najpierw należy utworzyć dla niego nowe źródło danych oparte na nowym typie: Plik JPK faktury – JPK_FA;
 • Szczególna procedura rozliczenia VAT – marża:
  • dodano parametr firm Obsługa procedury VAT marża. Wartość parametru:
   • TAK – umożliwia rejestrowanie dokumentów rozliczenia VAT marża, w programie dostępne są odpowiednie funkcjonalności;
   • NIE – w programie ukryte zostaną funkcjonalności umożliwiające rozliczanie VAT marża;
  • Parametr ma wpływ wyłącznie na ergonomię pracy programu. Zmiana wartości parametru na NIE powoduje wyłącznie ukrycie niepotrzebnych funkcjonalności w programie, nie wpływa na ewentualne zapisane wcześniej dane.
  • w programie dodano możliwość rozliczania transakcji / procedur VAT marża. Dodany został słownik transakcji VAT marża, z każdą zarejestrowaną w słowniku pozycją można wiązać faktury sprzedaży VAT marża oraz dokumenty nabyć towarów i usług. Na tej podstawie program ustala całkowitą marżę oraz wynikającą z niej kwotę podatku VAT. Po zatwierdzeniu takiej transakcji jest ona wprowadzana do rejestru sprzedaży VAT.
  • Dokument rozliczenia VAT marża pozwala na wiązanie z nim wszystkich dokumentów w okresie rozliczania transakcji VAT marża. W momencie kiedy zarejestrowane są wszystkie dokumenty, czyli kiedy można ustalić marżę, dokument można zatwierdzić a tym samym zarejestrować w ewidencji VAT.
 • Kompensata rozrachunków – dodano możliwość wydruku rozliczonych rozrachunków bez dokumentu kompensaty;
 • wariant Budżet
  • dodano dokument Upomnienie;
  • jeżeli w parametrach firmy zdefiniowana jest jednostka nadrzędna, w nagłówkach not odsetkowych, wezwań do zapłaty i potwierdzeniach sald dodano dane jednostki nadrzędnej;