8.30.4

< Powrót

W wersji 8.30.4 z dnia 12.01.2018 wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Schemat JPK_VAT wzór 3 – dodano nowy wzór schematu JPK_VAT o numerze 3 przeznaczony do wysyłania informacji z ewidencji VAT z okresów rozliczeniowych od stycznia 2018 roku;
  • Ze względu na dodanie w schemacie JPK_VAT(3) adresu e-mail do kontaktu w sprawach ewentualnych wyjaśnień, w programie, w Parametrach użytkownika, w zakładce Schematy JPK, w sekcji JPK_VAT dodane zostały dwa parametry:
   • parametr Wysyłaj w pliku JPK_VAT adres e-mail do kontaktu ws. ewentualnych wyjaśnień związanych z wysłanymi danymi oraz
   • pole Adres e-mail, na który organy podatkowe mogą wysyłać wiadomości
   Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, wysyłanie adresu e-mail jest opcjonalne tzn. uzupełnianie go nie jest wymagane jednak podanie go, w wielu przypadkach uprości i przyśpieszy wyjaśnienia a w wielu sytuacjach może zapobiec konieczności osobistego kontaktu.
  • Podczas uruchomienia program będzie kontrolował stan tych parametrów. Jeżeli nie są odpowiednio zadeklarowane, przypomni o tym i automatycznie otworzy okno Parametry użytkownika.

 • Zintegrowano operacje: Pobieranie danych JPKTworzenie XML oraz Wysyłanie XML w jedną operację uruchamianą przyciskiem Pobierz i Wyślij.
  W wariancie Biuro przycisk Pobierz i wyślij działa kontekstowo, w zależności od wybranej zakładki listy dziennika w oknie programu.

  Nowy przycisk dostępny jest w głównym menu programu, na zakładce Start. Na zakładce Przetwarzanie w dalszym ciągu pozostały trzy wcześniej wymienione przyciski.