8.30.4

< Powrót

W wersji 8.30.4 z dnia 02.03.2018 wprowadzono następujące modyfikacje:

  • MPK – zwiększono ilość dostępnych wskaźników z 5 do 10 – wariant Biuro Plus oraz Prestiż;
  • Gotowość do JPK_VAT – w menu podręcznym okna przeglądarki deklaracji VAT dodano polecenie ustawiania znacznika gotowości dla aktywnej firmy i zdefiniowanego okresu rozliczeniowego;
  • Rozrachunki – w rozliczaniu ręcznym przywrócona została możliwość rozliczania korekt korektami