8.30.6

< Powrót

W wersji 8.30.6 z dnia 18.04.2018 wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Wysyłanie plików JPK_VAT z programu:
  • w kartotece firm (główne menu programu: Zakładka: System | Polecenie: Wybierz firmę), na oknie danych firmy dodany został przycisk WAPRO JPK. Po jego przyciśnięciu można zdefiniować bazę danych programu WAPRO JPK, w której przechowywane są dane JPK. Program WAPRO JPK oraz kreator wysyłania plików JPK_VAT będą łączyły się bazą zdefiniowaną na tej liście;
  • dodano możliwość uruchamiania programu WAPRO JPK (od wersji 8.30.6) z programu WAPRO Fakir, w kontekście zalogowanego w WAPRO Fakir użytkownika;
  • dodano możliwość uruchamiania kreatora pobierania danych JPK_VAT oraz wysyłania plików JPK_VAT z programu WAPRO Fakir dla wybranej w programie firmy;

  Obie funkcjonalności dostępne są dla uprawnionych użytkowników.

 • szczegółowe raportowanie w JPK_VAT faktur do paragonów wystawionych w programie WAPRO Mag:
  • w rejestrach VAT dodano możliwość oznaczania dokumentów, jako „Faktura do paragonów”. Pozycje oznaczone w ten sposób będą uwzględniane w procesie automatycznie korygującym zarejestrowaną sprzedaż detaliczną (np. raport miesięczny z kasy) o tego typu faktury;
  • w importerze XML dodano możliwość importowania z programu WAPRO Mag faktur z podłączonymi do nich paragonami, w tym faktur FN. Dokumenty tego typu zostaną automatycznie oznaczone, jako ‘Faktura do paragonu’;
  • dodano mechanizm automatycznego tworzenia korekty zarejestrowanej sprzedaży detalicznej o wystawione do paragonów faktury;
 • Zmieniono nazwę opcji Paragon na „Sprzedaż detaliczna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej”. Opcja jest odpowiedzialna za zgrupowanie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, całej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i raportowanie jej w pliku JPK_VAT w jednym wierszu. W związku z dodaniem kolejnej opcji o nazwie $$Faktura do paragonów$$ obok Paragon mogłoby to sugerować, że opcje powinny wzajemnie się wykluczać, co nie jest prawdą. Aktualna nazwa jest bardziej właściwa. W przypadku faktur wystawionych do paragonów wystawionych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, po zaznaczeniu obu opcji takie faktury znajdą się w rejestrach VAT natomiast nie pojawią się szczegółowo wykazane w pliku JPK_VAT.
 • Dane uzupełniające deklaracji – dodano możliwość szczegółowego wykazywania Korekt podatku naliczonego od nabycia środków trwałych (poza 47 deklaracji VAT-7) oraz Korekt podatku naliczonego od pozostałych nabyć (pozycja 48 deklaracji VAT-7);