8.30.6

< Powrót

W wersji 8.30.6 z dnia 11.04.2018 wprowadzono następujące modyfikacje:

 • W programach:
  • WAPRO Fakir wersja 8.30.6;
  • WAPRO Kaper wersja 8.30.8;
  • WAPRO Fakturka wersja 8.30.4,

  po ich opublikowaniu, możliwe będzie uruchomienie:

  • programu WAPRO JPK w wersji 8.30.6 oraz
  • kreatora wysyłania cyklicznych plików JPK_VAT;
 • Z programów finansowo – księgowych cykliczne pliki JPK_VAT mogą być wysłane na serwer Ministerstwa Finansów, natomiast w programie WAPRO Fakturka pliki po utworzeniu, mogą zostać zapisane na dysku komputera lub mogą być wysłane jako załącznik wiadomości e-mail.
 • W kreatorze pobierania danych JPK oraz wysyłania plików JPK, w przypadku wysyłania cyklicznych plików JPK_VAT dodano zapamiętywanie konfiguracji pobierania danych JPK i wysyłania plików. Po pierwszym wysłaniu plików JPK_VAT kreatorem, konfiguracja zostanie zapisana i podczas wysyłania danych w kolejnym okresie rozliczeniowym, kreator domyślnie zaproponuje zapisaną konfigurację. Wystarczy tylko potwierdzić ustawienia a plik JPK_VAT zostanie automatycznie wysłany – wariant Biznes.
 • Dodano nowy parametr wyboru w Parametrach użytkownika „Dane autoryzujące (przychodem)”;
 • Podpis danymi autoryzującymi – dodano możliwość podpisywania plików JPK danymi autoryzującymi, przychodem – wariant Biznes;
 • Dodano pobieranie danych JPK_VAT z programu WAPRO Fakturka (od wersji 8.30.4). Tak przygotowany plik może służyć, jako plik wymiany danych z programem finansowo – księgowym. Metodologia postępowania jest dokładnie taka sama jak podczas pobierania danych do plików JPK_VAT:
  • Dodano pobieranie danych z pliku utworzonego przez WAPRO Fakturka:
   • skompresowanego pliku ZIP przygotowanego przez WAPRO Fakturka (od wersji 8.30.4) zawierającego dane JPK_VAT – warianty Biznes oraz Biuro;
   • pliku w formacie CSV przygotowanego przez WAPRO Fakturka (od wersji 8.30.4) zawierającego dane JPK_VAT – wariant Biuro;
  • Dodano pobieranie danych bezpośrednio ze źródłowej bazy danych programu WAPRO Fakturka.
 • Walidacja offline plików JPK – aktualnie operacja walidacji plików JPK nie wymaga podłączenia komputera do sieci. W trakcie walidacji, przy braku sieci nie będzie pojawiał się komunikat błędu;
 • Usuwanie zapisów w dzienniku – w programie odblokowano możliwość usuwania pozycji, które nie zostały prawidłowo wysłane na środowisko produkcyjne Ministerstwa Finansów tzn mają status błędu. Jeżeli w zapisie w dzienniku podpiętych jest kilka plików, wszystkie zostały wysłane na środowisko produkcyjne jeden ma UPO a pozostałe mają statusy błędu, te ostatnie można usunąć. Aby usunąć pozycję dziennika, dla której zostały utworzone pliki JPK i zostały wysłane na środowisko produkcyjne, można usunąć tylko takie pozycje, które wszystkie wysłane pliki mają status błędu. Jeżeli pozycja dziennika zawiera pliki wysłane na środowisko testowe, można usunąć ją w każdym przypadku.