8.30.8

< Powrót

W wersji 8.30.8 z dnia 05.04.2018 wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Uwaga!
  W przypadku współpracy WAPRO Mag i WAPRO Aukcje na jednej bazie danych wymagane jest zaktualizowanie bazy WAPRO Mag do wersji 8.30.8 oraz WAPRO Aukcje do 8.30.4.
 • PACZKI KURIERSKIE
 • Dodano moduł paczek kurierskich (usługa subskrypcyjna)
  • Dodano nowe parametry konfiguracji firmy w grupie
   • Usługi subskrypcyjne | Obsługa paczek kurierskich przez API
   • Paczki kurierskie | Konfiguracja paczek
  • Dodano uprawnienia do modułu paczek w oknie uprawnień
  • Dodano uprawnienia do akcji na paczkach w oknie uprawnień do operacji dodatkowych
  • Dodano operację dodatkową na zamówieniach i dokumentach magazynowych do tworzenia paczki z danych dostawy dokumentu
 • Dodano obsługę paczek przez aPaczka.pl
  • Tworzenie paczek
  • Nadawanie paczek
  • Pobieranie etykiet
  • Pobieranie protokołu odbioru
 • Dodano obsługę paczek przez Inpost Paczkomaty (nowe API SHIPX)
  • Tworzenie paczek
  • Nadawanie paczek
  • Pobieranie etykiet
  • Pobieranie protokołu odbioru
  • Zamawianie kuriera
  • Anulowanie paczek
 • Dodano obsługę paczek przez RUCH 24 (Paczka w ruchu)
  • Tworzenie paczek
  • Nadawanie paczek
  • Pobieranie etykiet
  • Pobieranie protokołu odbioru
  • Zamawianie kuriera
  • Anulowanie paczek
 • OGÓLNE
 • Przyspieszono proces zamykania programu
 • Dodano możliwość rozchodu i rezerwacji towaru wg numeru serii i daty ważności
 • Dostosowano wydruk deklaracji AKC-WW do wzoru numer 6
 • Dodano nowy parametr firmy Raportowanie JPK – kontrahent/płatnik do JPK – parametr określa, jakie dane pobierać w trakcie raportowania JPK. Ma to znaczenie dla dokumentów, gdzie dane kontrahenta są inne niż płatnika
 • ASORTYMENT
 • Dodano możliwość ustawienia w filtrze pokazuj stan > 0 opcji aby filtr był ignorowany na dokumentach zakupu.
 • KONTRAHENCI
 • Dodano w formularzu adresu dostawy kontrahenta możliwość wybrania operatora i punktu odbiór paczki
 • OFERTY
 • Dodano kolumnę nazwa oryginalna i indeks producenta w liście szczegółów pozycji
 • Dodano drukowanie 4 miejsc po przecinku na wydruku oferty
 • Dodano na wydruku oferty nowe parametry: ukrywanie cen i rabatów, drukowanie pod nazwą zarówno indeksu katalogowego i handlowego
 • Dodano możliwość weryfikowania marży dla towarów, które nie mają stanu magazynowego w odniesieniu do kartotekowej ceny zakupu
 • Dodano na oknie zwrotu do dostawy kolumny numer handlowy oraz opis pozycji
 • DOKUMENTY MAGAZYNOWE
 • Dodano kolumnę nazwa oryginalna i indeks producenta w liście szczegółów pozycji
 • Zmodyfikowano operację dodatkową “Przelicz rozchody wyceniane w cenach zakupu (RW,MW,MP)” aby działała dla zaznaczonych
 • DOKUMENTY HANDLOWE
 • Dodano kolumnę nazwa oryginalna i indeks producenta w liście szczegółów pozycji
 • Dodano filtr kontrahenta umożliwiający wyszukiwanie dokumentów wystawionych na kontrahentów z podpiętą jednostką samorządu terytorialnego
 • ZLECENIA SERWISOWE
 • Dodano możliwość wprowadzania wielu elementów ze słownika czynności serwisowych na zleceniu
 • ZAMÓWIENIA
 • Dodano opcję tworzenia zamówienia Do dostawcy na podstawie zaznaczonych zamówień od odbiorcy
  • Opcja uwzględnia rezerwacje i w pierwszej kolejności rezerwuje towar na zamówieniach ZO użytych do wygenerowania ZD
  • Opcja pozwala przenosić ilości: niezarezerwowane, niezrealizowane, całą zamówioną, zarezerwowaną
  • Opcja pozwala scalać identyczne pozycje
 • Dodano kolumnę nazwa oryginalna i indeks producenta w liście szczegółów pozycji