8.30.8

< Powrót

W wersji 8.30.8 z dnia 18.04.2018 wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Wysyłanie plików JPK_VAT z programu:
  • w parametrach firmy dodano listę baz danych WAPRO JPK, lista znajduje się w sekcji Bazy JPK. Program WAPRO JPK oraz kreator wysyłania plików JPK_VAT będą łączyły się bazą zdefiniowaną na powyższej liście;
  • dodano możliwość uruchamiania programu WAPRO JPK (od wersji 8.30.6) z programu WAPRO Kaper, w kontekście uruchomionej firmy oraz zalogowanego w WAPRO Kaper użytkownika.;
  • dodano możliwość uruchamiania kreatora pobierania danych JPK_VAT oraz wysyłania plików JPK_VAT z programu WAPRO Kaper dla wybranej w programie firmy.;

  Obie funkcjonalności dostępne są wyłącznie dla uprawnionych użytkowników.

 • szczegółowe raportowanie w JPK_VAT faktur wystawionych do paragonów w programie WAPRO Mag:
  • w rejestrach VAT dodano możliwość oznaczania dokumentów, jako „Faktura do paragonów”. Pozycje oznaczone w ten sposób będą uwzględniane w procesie automatycznie korygującym zarejestrowaną sprzedaż detaliczną (np. raport miesięczny z kasy) o tego typu faktury;
  • w importerze XML dodano możliwość importowania z programu WAPRO Mag faktur z podłączonymi do nich paragonami, w tym faktur FN. Dokumenty tego typu zostaną automatycznie oznaczone, jako „Faktura do paragonów”;
  • w parametrach firmy, w sekcji VAT dodany został parametr Korekta do faktur do paragonów odpowiadający za sposób zapisu korekty, jednym zapisem korygującym dla wszystkich wybranych faktur do paragonów lub oddzielnym dla każdej faktury.;
  • w rejestrach sprzedaży oraz rejestrach sprzedaży za aktualny okres dodany został filtr wyszukiwania w okresie faktur do paragonów;
  • dodano mechanizm automatycznego tworzenia korekty zarejestrowanej sprzedaży detalicznej o wystawione do paragonów faktury;
 • Zmieniono nazwę opcji Paragon na „Sprzedaż detaliczna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej”. Opcja jest odpowiedzialna za zgrupowanie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, całej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i raportowanie jej w pliku JPK_VAT w jednym wierszu. W związku z dodaniem kolejnej opcji o nazwie Faktura do paragonów obok Paragon mogłoby to sugerować, że opcje powinny wzajemnie się wykluczać, co nie jest prawdą. Aktualna nazwa jest bardziej właściwa. W przypadku faktur wystawionych do paragonów wystawionych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, po zaznaczeniu obu opcji takie faktury znajdą się w rejestrach VAT natomiast nie pojawią się szczegółowo wykazane w pliku JPK_VAT.
 • Podpis e-Deklaracji danymi autoryzującymi – w programie dodano możliwość podpisywania:
 • PIT-11 – od wzoru nr 21;
 • PIT-40 – od wzoru nr 20;
 • W formularzach ZPIT-5 oraz ZPIT-5L dodano możliwość edycji obliczonej kwoty miesięcznej zaliczki na podatek;
 • Ewidencje deklaracji – dodano możliwość szczegółowego wykazywania Korekt podatku naliczonego od nabycia środków trwałych (poza 47 deklaracji VAT-7) oraz Korekt podatku naliczonego od pozostałych nabyć (pozycja 48 deklaracji VAT-7);
 • Okno przeglądarki rejestru VAT za bieżący okres – ujednolicono sposób aktualizowania danych. Dotychczasowy przycisk Generuj uruchamiany skrótem [Ctrl+G] został zastąpiony przyciskiem Odśwież uruchamiany skrótem [F5], podobnie jak we wszystkich innych przeglądarkach programu;
 • Okno przeglądarki kartoteki Pracownicy – dodano przycisk Operacje, w którym umieszczane będą polecenia operacji grupowych, dla zaznaczonych pracowników. Obecnie znajduje się tam jeno polecenie Autoryzacja przychodem, do włączania i wyłączania możliwości podpisywania deklaracji pracowników danymi autoryzującymi.