8.31.0

< Powrót

W wersji 8.31.0 z dnia 24.05.2018 wprowadzono następujące zmiany:

 • Równocześnie z instalacją programu WAPRO Fakir wersja 8.31.0, w systemie instalowany jest program o nazwie WAPRO RODO.
 • W programie dodano polecenie uruchamiania programu WAPRO RODO:
  • W głównym menu programu dodano zakładkę Inne;
  • W uprawnieniach dodano uprawnienie dostępu do zakładki Inne oraz uprawnienie uruchamiania programu WAPRO RODO;
  • W konfiguracji firmy, w sekcji Usługi subskrypcyjne, dodano parametr Obsługa modułu WAPRO RODO.
 • Kartoteka Kontrahentów oraz Kontaktów kontrahentów – dodano zakładki RODO, w których dostępne są:
  • Pole „Dzień, do którego powinny być przetwarzane dane osobowe”. Powyższa data będzie uwzględniana w procesie anonimizacji przeprowadzanym w WAPRO RODO. Jeżeli ta data będzie późniejsza od daty wynikającej z przepisów prawa, przeprowadzenie operacji anonimizacji nie będzie możliwe;
  • Możliwość Rejestrowania zgód na przetwarzanie danych osobowych;
 • Rejestr VAT – dodano możliwość grupowej zmiany danych kontrahenta. Funkcja dostępna jest w menu podręcznym listy okna rejestru VAT.
 • administratorze WAPRO ERP dostarczonym z WAPRO Fakir wersja 8.31.0, wprowadzono możliwość zarządzania zasadami haseł. Opcja dostępna jest: Bazy danych | Konta użytkowników programu | Zasady hasła.
  Administrator aplikacji może ustawić wymagalność złożoności hasła w określonych elementach:

  • Hasło musi spełniać zasady złożoności
  • Maksymalny okres ważności hasła
  • Minimalny okres ważności hasła
  • Minimalna długość hasła
  • Wymuszanie tworzenia historii haseł
 • archiwizatorze WAPRO ERP dostarczonym z WAPRO Fakir wersja 8.31.0 wprowadzono możliwość wykonania pełnej anonimizacji (nadpisania / zamazania danymi losowymi) bazy danych. Podczas procesu anonimizacji tworzona jest dodatkowa kopia bazy, która podlega anonimizacji (baza produkcyjna nie jest modyfikowana). Wymaga to dodatkowej przestrzeni dyskowej w rozmiarze około dwukrotności rozmiaru wskazanej bazy do anonimizacji.