8.31.0

< Powrót

W wersji 8.31.0 z dnia 24.05.2018 wprowadzono następujące zmiany:

 • Równocześnie z instalacją programu WAPRO Kaper wersja 8.31.0, w systemie instalowany jest program o nazwie WAPRO RODO.
 • W programie dodano polecenie uruchamiania programu WAPRO RODO:
  • W głównym menu programu dodano zakładkę Inne a w niej polecenie WAPRO RODO;
  • W uprawnieniach dodano uprawnienie dostępu do zakładki Inne oraz uprawnienie uruchamiania programu WAPRO RODO.
  • Program uruchamiany jest w trybie usług subskrypcyjnych, co oznacza, że działa wyłącznie z aktualnymi wersjami programów
 • Kartoteka Kontrahentów oraz Kontaktów kontrahentów – dodano zakładki RODO, w których dostępne są:
  • Pole „Dzień, do którego powinny być przetwarzane dane osobowe”. Powyższa data będzie uwzględniana w procesie anonimizacji przeprowadzanym w WAPRO RODO. Jeżeli ta data będzie późniejsza od daty wynikającej z przepisów prawa, przeprowadzenie operacji anonimizacji nie będzie możliwe;
  • Możliwość Rejestrowania zgód na przetwarzanie danych osobowych;
 • e-Deklaracje – w oknie przeglądarki dodano filtr umożliwiający wyświetlanie e-Deklaracji wykonanych przez wybranego operatora;
 • Ryczałt od najmu – dodano stawkę 12,5% dla przychodów większych ponad 100 000 zł;
 • administratorze WAPRO ERP dostarczonym z WAPRO Kaper wersja 8.31.0, wprowadzono możliwość zarządzania zasadami haseł. Opcja dostępna jest: Bazy danych | Konta użytkowników programu | Zasady hasła.
  Administrator aplikacji może ustawić wymagalność złożoności hasła w określonych elementach:

  • Hasło musi spełniać zasady złożoności
  • Maksymalny okres ważności hasła
  • Minimalny okres ważności hasła
  • Minimalna długość hasła
  • Wymuszanie tworzenia historii haseł
 • archiwizatorze WAPRO ERP dostarczonym z WAPRO Kaper wersja 8.31.0 wprowadzono możliwość wykonania pełnej anonimizacji (nadpisania / zamazania danymi losowymi) bazy danych. Podczas procesu anonimizacji tworzona jest dodatkowa kopia bazy, która podlega anonimizacji (baza produkcyjna nie jest modyfikowana). Wymaga to dodatkowej przestrzeni dyskowej w rozmiarze około dwukrotności rozmiaru wskazanej bazy do anonimizacji.