8.31.2

< Powrót

W wersji 8.31.2 z dnia 27.06.2018 wprowadzono następujące zmiany:

 • OGÓLNE
 • Dodano obsługę Podzielonych płatności (Split payment) obowiązujących od 01.07.2018 r.
 • Dodano w edycji rachunków firmowych możliwość dodania dodatkowego rachunku dla celów VAT i powiązania go z podstawowym rachunkiem
 • Dodano możliwość w trakcie rozliczania rozrachunku wskazania i zmiany kwoty VAT dla podzielonej płatności (nowa zakładka podzielona płatność)
 • Dodano możliwość wygenerowania elektronicznego polecenia przelewu zgodnego ze schematem akceptowanym przez bank dla polecenia przelewu z podzieloną płatnością
 • Dodano nowe kolumny na oknie rozrachunków i dokumentów finansowych dotyczące obsługi podzielonej płatności
 • Dodano filtr w oknie rozrachunków pozwalający wyświetlić dokumenty rozliczane z użyciem podzielonej płatności
 • Dodano możliwość określenia w rachunku klienta, że dla tego rachunku zablokowana jest podzielona płatność
 • Dodano w edycji kontrahenta możliwość określenia preferowanej formy rozliczeń (z podzieloną płatnością lub nie) – dla podzielonych płatności nie może być zablokowany rachunek klienta dedykowany do PP
 • ZAMÓWIENIA
 • Zmodyfikowano szablon pliku zamówienia eksportowanego do PDF w formie oferty aby nazwa pliku zawierała nr dokumentu.
 • KONTRAHENCI
 • Dodano w filtrze kontrahenta (F8) nowy filtr kontrahentów z wycofaną zgodą RODO.
 • DOKUMENTY FINANSOWE
 • Ujednolicono obsługę dokumentów finansowych w zakresie proponowania kursów walut analogicznie do tego co występuje na dokumentach handlowych.