8.31.2

< Powrót

W wersji 8.31.2 z dnia 27.06.2018 wprowadzono następujące zmiany:

 • Podzielona płatność – w związku w wejściem w życie od 1 lipca 2018 roku możliwości rozliczania krajowych transakcji wyrażonych w złotówkach, przelewem bankowym, metodą podzielonej płatności, w programie zmodyfikowano:
  • Kartoteka rachunki banków firmy – w kartotece dodano możliwość rejestrowania rachunków VAT, dodana została również możliwość wiązania / wskazywania, dla każdego rachunku rozliczeniowego w banku, powiązanego z nim rachunku VAT.
  • Kartoteka kontrahentów – dodano nowe właściwości rachunkom bankowym kontrahentów umożliwiające zablokowanie przygotowanie przez pomyłkę komunikatu przelewu na rachunek, który na przykład nie ma odpowiadającego mu rachunku VAT. Dodatkowo, w kartotece można zdefiniować preferencje kontrahenta w metodzie rozliczania transakcji;
  • e-Przelewy
   • Zmodernizowany został mechanizm tworzenia przelewów oraz e-Przelewów z kartoteki rozrachunków. Dodane zostały komunikaty przelewu;
   • Zmodernizowany został mechanizm tworzenia przelewów oraz e-Przelewów z kartoteki przelewów. Dodane zostały komunikaty przelewu;
  • Import e-wyciągów
   • Dostosowano istniejące w programie schematy importu wyciągów bankowych do transakcji podzielonej płatności;
   • Zmodyfikowano moduł zaawansowanego definiowania schematów importu wyciągów bankowych:
   • W zakładce 3) konta bankowe dodano pole: konto rachunku VAT
   • w zakładce 2) pola informacyjne dodano pola informacyjne dotyczące podzielonej płatności;
  • Ręczne rejestrowanie wyciągów bankowych – w zbiorczym dokumencie finansowym (wyciągu bankowym) dodana została możliwość automatycznego rejestrowania transakcji podzielonej płatności.
  • Moduł importu dokumentów – dostosowano w programie działanie importu dokumentów z plików wymiany danych XML. Dodano nowy typ kwoty oraz nowy rodzaj analityki kartotek. Obie widoczne na poniższym przykładzie.
  • Kartoteka rozrachunków
   • Dodano nowe kolumny do głównej listy w oknie przeglądarki rozrachunków
   • Dodano opcję filtrowania listy wg podzielonej płatności w:
    • Głównym filtrze okna przeglądarki;
    • Filtrze drzewka wyboru
    • Zaawansowanym filtrze okna przeglądarki;
   • Wydruki Rozrachunki – analityka oraz Rozrachunki – syntetyka – dodane zostało podsumowanie transakcji rozliczonych metodą podzielonej płatności;
 • Zgodnie z Art. 137. ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej zmieniono funkcje skrótu używane w podpisie elektronicznym z SHA-1 na SHA-2;