8.31.2

< Powrót

W wersji 8.31.2 z dnia 27.06.2018 wprowadzono następujące zmiany:

 • Podzielona płatność:
  • Dodano rozliczanie handlowych dokumentów VAT metodą podzielonej płatności;
  • Dodano obliczanie udziału procentowego, zapłaconych mechanizmem podzielonej płatności, otrzymanych od dostawców faktur, w wykazanej kwocie podatku naliczonego w deklaracji podatkowej oraz analogicznie, obliczania udziału płatności dokonanych komunikatem przelewu do dostawców (art. 108c ust. 2 ustawy o VAT).
  • Dodano obliczanie obniżenia kwoty do wpłaty podatku z tytułu art. 108d ustawy o VAT.
  • Dodano dokument finansowy przelewu podatku VAT:
   • z możliwością rejestrowania przelewów metodą podzielonej płatności;
   • z możliwość automatycznego obniżania kwoty przelewu zgodnie z art. 108d ust. o VAT.
 • Zaktualizowano deklaracje VAT:
  • Deklaracja VAT-7 – wzór 18;
  • Deklaracja VAT-7K – wzór 12;
  • Deklaracja VAT-8 – wzór 9;
  • Deklaracja VAT-9M – wzór 8;
 • Adres do korespondencji udziałowca – w adresach do korespondencji dodany został adres elektroniczny do doręczeń na portalu podatkowym lub w ePUAP. Adres jest umieszczany w sekcji B.3.1. pole 20 deklaracji ZAP-3 wzór 4;
 • Zgodnie z Art. 137. ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej zmieniono funkcje skrótu używane w podpisie elektronicznym z SHA-1 na SHA-2;