8.31.2

< Powrót

W wersji 8.31.2 z dnia 28.06.2018 wprowadzono następujące zmiany:

 • Wariant BIURO:
  • Zakładka “Dzienniki wg firm” – na głównej liście dodano kolumnę Korekta oraz Numer korekty
  • Seryjne pobieranie danych z plików JPK_VAT.xml z wielu firm – w programie dodano możliwość pobierania danych z wielu plików JPK_VAT wzór 3 znajdujących się w jednej, wskazanej lokalizacji na dysku komputera.
 • Wariant BIURO oraz BIZNES:
  • Historia nazw firmy – program importuje nazwy firmy ze źródła, po pojawieniu się nowej nazwy, rejestruje ją w Historii nazw, zapisując równocześnie pierwszą datę jej pojawienia się programie. Od tego momentu program WAPRO JPK zarządza tymi nazwami, stosując je odpowiednio do daty.
  • Wybór certyfikatu do podpisu elektronicznego – zmieniono dotychczas wyświetlaną systemową formatkę wyboru certyfikatu na nową;
 • Zgodnie z Art. 137. ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej zmieniono funkcje skrótu używane w podpisie elektronicznym z SHA-1 na SHA-2;