Administrator baz danych systemu WAPRO Mag

Jesteś tutaj:
< Powrót

Administrator baz danych systemu WAPRO Mag

Na system aplikacji biznesowych WAPRO ERP pracujących w środowisku Windows składa się obecnie kilka programów: WAPRO Mag, WAPRO Fakir i WAPRO Kaper. WAPRO Gang, WAPRO Best czy WAPRO Analizy. Zostały one zrealizowane w technologii klient–serwer, zaś do składowania danych wykorzystują serwer baz danych SQL Server  firmy Microsoft. Integracja tych programów polega na współdzieleniu części bazy danych i dotyczy między innymi następujących kartotek i rejestrów:

  • Firm
  • Kontrahentów
  • Pracowników
  • Urzędów
  • Banków
  • Walut i ich kursów

Oznacza to, że w bazie danych każdego z wymienionych programów można wyodrębnić dwa obszary: wspólny dla wszystkich oraz część związaną tylko z konkretną aplikacją. Ma to bardzo istotne znaczenie w przypadku instalowania oraz aktualizowania programów (zastępowania nowszymi wersjami). Każda z aplikacji WAPRO ERP w procesie instalacji tworzy tylko tę część bazy, którą sama wykorzystuje. Jeśli w bazie danych istnieje już część wspólna zainstalowana przez inną aplikację dokładana jest wyłącznie brakująca część wymagana do pracy. W ten sposób nie następuje nadpisywanie (kasowanie) danych istniejących już w bazie. Z kolei przy rozwoju aplikacji nieunikniona staje się sytuacja, w której konieczne jest wprowadzenie zmian do struktury bazy danych. Odpowiednią konwersję danych wykonuje program instalacyjny przy okazji upgrade’u aplikacji. Jeżeli zmiana dotyczy tylko części indywidualnie obsługiwanej przez program, to oczywiście nie będzie to miało wpływu na inne programy. Jeśli jednak wprowadzone zmiany obejmą także wspólną część bazy, może okazać się, że pozostałe aplikacje stracą możliwość poprawnego działania. Konieczna będzie wówczas aktualizacja pozostałych części systemu.

Z każdą aplikacją WAPRO ERP dostarczany jest osobny moduł o nazwie Administrator baz danych.

Należy zaznaczyć, że choć wygląd i obsługa każdego z nich jest niemal identyczna, to są to różne programy, związane z poszczególnymi aplikacjami. Każdy program administratora, odpowiada za instalowanie struktur odpowiadającego mu programu czy też zarządzanie jego licencją.

Administrator baz danych służy do obsługi baz danych udostępnianych przez serwer, tzn. tworzenia nowych baz, udostępniania istniejących, czy wreszcie usuwania baz nieaktualnych. Do istotnych zadań administratora należy też kontrola wersji zainstalowanego oprogramowania i wersji baz danych poszczególnych aplikacji. W razie stwierdzenia niezgodności użytkownik zostanie poinformowany, które części oprogramowania wymagają aktualizacji.

Serwer SQL może równocześnie obsługiwać wiele baz danych, w tym również nie należących do systemu WAPRO ERP. Z tego powodu bazy danych, z których korzystają nasze aplikacje są w specjalny sposób znaczone. Administrator rozpoznaje i operuje jedynie na „swoich” bazach, pomijając pozostałe. Z oprogramowaniem serwera SQL dostarczane są narzędzia służące tym samym celom, co Administrator baz danch. Należy jednak pamiętać, że Administrator nie jest częścią serwera — choć ściśle z nim współpracuje — i wykonuje pewne dodatkowe operacje konieczne do bezawaryjnego działania aplikacji, a nieznane narzędziom SQL Servera. Administrator baz danych, może być uruchamiany z dowolnej stacji klienckiej z zainstalowaną odpowiednią wersją programu np. WAPRO Mag.

Dlatego też usilnie zachęcamy Użytkowników, aby wszystkie operacje związane z obsługą baz danych WAPRO ERP przeprowadzali korzystając wyłącznie z dostarczanego przez nas Administratora.