Administrowanie bazami danych

Jesteś tutaj:
< Powrót

Administrowanie bazami danych

Do zarządzania bazami danych WAPRO ERP przeznaczone są moduły o nazwie „Administrator baz danych”. Każda aplikacja ma własny taki moduł. Dostępne są one z głównego menu systemu Windows „START | Wszystkie programy |WAPRO ERP | [nazwa aplikacji] | Administrator baz danych”.

Na przykład „Administrator baz danych WAPRO Fakir” dostępny jest z menu: „Start | Wszystkie programy | WAPRO ERP | WAPRO Fakir | Administrator baz danych”.

W poniższym rozdziale, w treści prezentowane będą przykładowe zrzuty ekranowe Administratora baz danych programu WAPRO Fakir. Prosimy pamiętać o tym, aby wykonując operacje omówione w tym rozdziale, dotyczące baz danych innej aplikacji, wybrać odpowiedni dla tych aplikacji program „Administrator baz danych”.

Poniżej omówimy większość funkcji “Administratora baz danych” oraz omówimy zasady postępowania w trakcie wykonywania tych operacji.

Na wstępie dwie ogólne uwagi:

  • Administrator baz danych uruchamiany jest również automatycznie. Następuje to w przypadkach:
    • pierwszego uruchomienia programu;
    • kiedy program wykryje brak domyślnej bazy danych na wybranym serwerze;
    • kiedy program wykryje bazę w wersji starszej niż aplikacja w celu jej aktualizacji.
  • Czasami zdarza się, że serwer baz danych nie pracuje w sposób ciągły, jest włączany tylko do pracy z aplikacją WAPRO ERP a następnie jest wyłączany. W takich przypadkach prosimy pamiętać, aby przed uruchomieniem „Administratora baz danych” sprawdzić czy Microsoft SQL Serwer jest włączony. W przeciwnym przypadku proces podłączenia do serwera nie powiedzie się. Po standardowej instalacji, przy użyciu uniwersalnego kreatora instalacji, serwer baz danych jest skonfigurowany tak, że uruchamia się automatycznie po włączeniu komputera, w którym jest zainstalowany. Jednak ustawienia te można zmienić lub po prostu wyłączyć go. Aby sprawdzić stan serwera i ewentualnie włączyć go, najlepiej użyć modułu o nazwie „Konfigurator SQL”, który został omówiony w poprzednim rozdziale w punkcie „Konfigurowanie Microsoft SQL Server”.