Adres dostawy

< Powrót

Adres dostawy

Adres dostawy pozwala dla dokumentu np. WZ lub Zamówienie przypisać adres dostawy towaru z danego dokumentu. Adres może być drukowany na dokumencie lub nie. Aby włączyć jego wydruk należy w edycji wariantu wydruku zaznaczyć opcję Drukuj adres dostawy. Adres dostawy może być przypisany do kontrahenta, w tym celu należy skorzystać z zakładki Dostawy w sekcji adresów podczas edycji danego kontrahenta.

Użytkownik może wykorzystać domyślną formę dostawy oraz podać adresy dostaw, informacje o odbirocy i danekontaktowe. Adres może być skopiowany z adresu kontrahenta. Użytkownik powinien zdefiniować, który z podanych adresów dostawy jest domyślny tak aby system mógł proponować go podczas wyboru w adresach na dokumencie.

Użytkownik może również zdefiniować adres dostawy bezpośrednio w dokumencie za pomocą przycisku Adres dostawy jeśli system wykryje brak adresu zaproponuje od razu jego dodawanie. Użytkownik musi określić formę dostawy ze słownika (opis znajduje się w rozdziale Formy dostawy), adres na jaki ma być realizowana dostawa oraz podać parametry odbioru.