Adres dostawy kontrahenta

< Powrót

Adres dostawy kontrahenta

Adres dostawy pozwala dla dokumentu np. WZ lub Zamówienie przypisać adres dostawy towaru z danego dokumentu. Adres może być drukowany na dokumencie lub nie. Użytkownik może również zdefiniować adres dostawy bezpośrednio w dokumencie za pomocą przycisku Adres dostawy jeśli system wykryje brak adresu zaproponuje od razu jego dodawanie. Użytkownik musi określić formę dostawy ze słownika oraz podać takie dane jak adres oraz dane odbiorcy wraz z kontaktem.