Analiza płynności

Jesteś tutaj:
< Powrót

Analiza Płynności

Analiza płynności umożliwia odfiltrowanie z całości asortymentu, artykułów o najgorszej lub najlepszej chodliwości.

Znajdziemy ją w menu  – Raporty | Analiza płynności.

W momencie otwarcia rejestr jest pusty – należy określić zakres dat brany pod uwagę a następnie wybrać przycisk „Analizuj pozycje” .

W górnej części ekranu pojawią się informacje na temat wszystkich dostaw danej pozycji asortymentowej, natomiast w dolnej części znajduje się ta sama analiza ale w rozbiciu na poszczególne dostawy.

Analizowane dane to m.in. – suma przychodów, czas do pierwszej sprzedaży od dostawy w zadanym okresie czasu, łączny czas sprzedaży od pierwszej dostawy w zadanym okresie, oraz stan aktualny dostaw i wartość dostaw.


Analiza płynności posiada również swoje filtry [F7].

Czas do pierwszej sprzedaży to czas kiedy jest zarejestrowany pierwszy dokument rozchodu po przychodzie. Dla przykładu zakup towaru został zarejestrowany z datą 01-01-2012 a pierwszy dokument rozchódu danego towaru z datą 10-01-2012 to jest czas do I sprzedaży jaki upłynął.

Czas przedaży to czas jaki upłynął do ostatniego dokumentu rozchodu, jeśli kolejne rozchody były 11-01-2012 , 13-01-2012, 01-02-2012 to czas sprzedaży jest pomiędzy 01-01-2012 a 01-02-2012 .