Archiwizator baz danych

Jesteś tutaj:
< Powrót

Archiwizator baz danych

Dla WAPRO Mag przewidziano mechanizm archiwizacji oraz dearchiwizacji danych. Program Archiwizator jest wspólny dla wszystkich programów WAPRO ERP i w przypadku pracy wielu programów na jednej bazie wystarczy wykonać kopię z poziomu jednego programu. Aby uruchomić archiwizatora należy wybrać START | Wszystkie programy | WAPRO ERP | WAPRO Mag | Archiwizator baz danych.

 

Po wskazaniu adresu serwera oraz opcji uwierzytelniania (w przypadku opcji Uwierzytelnianie Windows, użytkownik uwierzytelniany jest na podstawie bieżącego użytkownika i hasła, jeśli nie ma odpowiednich nadanych uprawnień w serwerze SQL logowanie się nie powiedzie). W przypadku logowania SQL należy podać login SA lub inny administracyjny i hasło.

Po zalogowaniu użytkownik ma 2 zakładki Archiwizacja oraz Konfiguracja, zaleca się aby użytkownik na zakładce Konfiguracja okreśił jak ma być budowana nazwa pliku oraz stopień kompresji. Należy pamiętać, że zwiększenie stopnia kompresji wydłuży proces tworzenia archiwum.

Po dokonaniu konfiguracji można wykonać archiwum z poziomu zakładki Archiwizacja, po wybraniu bazy danych na liście oraz katalogu docelowego należy wybrać opcję Archiwizuj.

 

Użytkownik powinien wykonywać archiwum obowiązkowo cyklicznie w zależności od ilości i częstotliwości zmian. Można do tego celu wykorzystać opcje automatycznej archiwizacji poprzez tworzenie pliku konfiguracyjnego i uruchamianiu go z poziomu harmonogramu systemu Windows lub poprzez usługę SQL Agent w wersjach SQL Server Workgroup i wyższych.

Aby zobaczyć jak należy skonfigurować plik do automatycznej archiwizacji należy uruchomić z poziomu wiersza poleceń (START | URUCHOM | CMD) polecenie “c:\Program Files\Common Files\WAPRO\Archiwizator.exe” /? – wyświetlona zostanie informacja o strukturze parametrów.

W przypadku systemów wersji 64 bitowej ścieżka do katalogu ma postać “c:\Program Files (x86)\Common Files\WAPRO\Archiwizator.exe” /?

W wersji 7.60.8 wprowadzono możliwość wykonania automatycznego uruchomienia archiwizatora przy zamknięciu programu w tym celu należy nadać odpowiednie uprawnienie (z wyjątkiem wersji START, która posiada to uprawnienie automatycznie dla konta admin) dla każdego użytkownika (poprzez grupę), który mamieć prawo archiwizacji bazy danych. Uprawnienie można ustawić w programie wybierając kolejno Administrator | Uprawnienia użytkowników | Grupy | Wybierz grupę | Uprawnienia | przydziel uprawnienie Możliwość uruchomienia Archiwizatora po zakończeniu pracy programu.

Podczas zamykania programu pojawi się odpowiednia opcja do zaznaczenia w celu wykonania archiwizacji po zamknięciu programu.

Pamiętaj że archiwizacja to jedyna metoda odtworzenia danych po awarii komputera, dlatego bezwzględniej zadbaj o jej wykonanie i przechowuj ją na niezależnych nośnikach takich jak, serwery sieciowe, pamięć USB czy też płyty DVD lub taśmy.