Automatyczna aktualizacja programu w sieci

Jesteś tutaj:
< Powrót

Automatyczna aktualizacja programu w sieci

Dla WAPRO Mag przewidziano mechanizm automatycznej aktualizacji programu w sieci. Aby mechanizm działał poprawnie należy wykonać kilka opisanych poniżej czynności.

 1. W dowolnym katalogu na dysku sieciowym utworzyć folder z wzorcową (nie używaną w codziennej pracy) instalacją programu i na każdej końcówce, na której używany jest WAPRO Mag zamapować ten folder pod określoną, taką samą dla wszystkich końcówek literą dysku.Należy upewnić się, czy na każdej końcówce żaden plik w folderze gdzie jest zainstalowany WAPRO Mag nie ma ustawionego atrybutu Read Only (tylko do odczytu), a jedynie atrybut Archiwe (archiwalny).
 2. Należy stworzyć plik tekstowy o nazwie MagNet.INI o następującej zawartości (przykładowo):
  [MAG_AUTONET]
  LocalPath=C:\Program Files\WAPRO ERP\WAPRO MAG
  NetPath=K:\Wzorzec
  gdzie „LocalPath” wskazuje na ścieżkę do programu zainstalowanego na danej stacji roboczej, zaś „NetPath” na ścieżkę wzorca.
  Tak stworzony plik MagNet.INI należy następnie skopiować do katalogu C:\Dokument and settings\all users\dane aplikacji\wapro\konfiguracje\<katalog dla danego wystąpienia programu systemie> na każdej ze stacji roboczych WAPRO Mag (lokalizacja dla systemu Windows XP).
 3. Za pomocą wersji wzorcowej dokonać aktualizacji bazy danych, czyli raz uruchomić program łącząc się do wybranej bazy danych, a po automatycznej aktualizacji wyjść z programu.
 4. Następnie należy także skasować z instalacji wzorcowej plik Mag.INI, który zawiera informacje charakterystyczne dla stacji roboczej i nie powinien podlegać synchronizacji.

Dla systemów Windows Vista i nowszych lokalizacją właciwą dla pliku MagNet.INI jest katalog:

C:\ProgramData\WAPRO\Konfiguracje\<katalog dla danego wystąpienia programu systemie> np.

C:\ProgramData\WAPRO\Konfiguracje\C__ProgramFiles (x86)_WAPRO_WAPRO Mag

Od tej pory należy w kolejnych wersjach przeinstalowywać jedynie wzorzec, pamiętając o jednorazowej aktualizacji bazy wersją wzorcową i następnie skasowaniu Mag.INI. Pierwsze uruchomienie na stacji roboczej wymusi działanie mechanizmu synchronizacji, co w efekcie doprowadzi do aktualizacji do nowej wersji ze wzorca na stanowiskach roboczych.

Na nowszych systemach takich jak Windows Vista, Windows 7 lub systemy Windows Server 2008 i 2008 R2 może występować problem z kopiowaniem plików. Jest to podyktowane nowymi systemami zabezpieczeń, które blokują operacje wykonywane w katalogu Program files.