Automatyczne wysyłanie SMS po zmianie statusu zamówienia

Jesteś tutaj:
< Powrót

Automatyczne wysyłanie SMS po zmianie statusu zamówienia

Program umożliwia automatyczne informowanie klienta o zmianie statusu zamówienia za pomocą wiadomości SMS. Poniżej przedstawiono opis funkcji pozwalającej na automatyczne wysyłanie wiadomości SMS podczas zmiany statusu i zatwierdzeniu zamówienia.

Dalej użytkownik powinien określić jaki szablon wiadomości ma być użyty podczas zmiany statusu zamówienia. Różne statusy mogą być powiązane z różnymi szablonami. W tym przykładzie będziemy bazowali na szablonach systemowych, jednak użytkownik może dodać własne szablony wg uznania.

Aby dokonać konfiguracji szablonu należy w menu Administrator > Definicje > Statusy dokumentów > Statusy zamówień dokonać mapowania statusów z szablonami. Wysyłka możliwa jest tylko dla statusów ręcznych. Po wybraniu przycisku Popraw na statusie ręcznym pojawi się na dole pole Szablon SMS a przy nim ikona folderu, która pozwala wyświetlić listę szablonów.

Przyciskiem Wybierz należy wybrać interesujący nas szablon i zatwierdzić zmiany. Użytkownik może ustawić wysyłkę przy różnych statusach.

Kolejny etap to utworzenie zamówienia, na którym użytkownik wskaże Osobę zamawiającą na zakładce Informacje nagłówkowe. Osobą zamawiającą powinien być wybrany kontakt kontrahenta. Jeśli zamówienie spłynęło ze sklepu internetowego WAPRO B2C/B2B automatycznie tworzy się kontakt w kontrahencie i jest on uzupełniany w zamówieniu.

Jeśli wybrano osobę zamawiającą, która ma otrzymać powiadomienie (powinna mieć uzupełniony nr kom. oraz oznaczoną zgodę na wysyłkę SMS), można przystąpić do zmiany statusu zamówienia. W tym celu można wykonać opcję edycji zamówienia i w zakładce 3) Status zamówienia dokonać zmiany lub zaznaczyć grupę zamówień na liście a następnie wybrać operację dodatkową „Zmiana statusu zaznaczonych zamówień Ctrl+Shift+U”.

Przyciskiem Wybierz należy wybrać interesujący nas szablon i zatwierdzić zmiany. Użytkownik może ustawić wysyłkę przy różnych statusach.

Kolejny etap to utworzenie zamówienia, na którym użytkownik wskaże Osobę zamawiającą na zakładce Informacje nagłówkowe. Osobą zamawiającą powinien być wybrany kontakt kontrahenta. Jeśli zamówienie spłynęło ze sklepu internetowego WAPRO B2C/B2B automatycznie tworzy się kontakt w kontrahencie i jest on uzupełniany w zamówieniu.

Jeśli wybrano osobę zamawiającą, która ma otrzymać powiadomienie (powinna mieć uzupełniony nr kom. oraz oznaczoną zgodę na wysyłkę SMS), można przystąpić do zmiany statusu zamówienia. W tym celu można wykonać opcję edycji zamówienia i w zakładce 3) Status zamówienia dokonać zmiany lub zaznaczyć grupę zamówień na liście a następnie wybrać operację dodatkową „Zmiana statusu zaznaczonych zamówień Ctrl+Shift+U”.