Banki

< Powrót

Banki

Kartoteka przechowuje informacje o bankach, w których ma otwarte rachunki nasza firma lub nasi kontrahenci.

Funkcja dostępna jest w menu Kartoteki | Kartoteki finansowe | Banki.

Należy wypełnić następujące pola:

  • Nazwa banku.
  • Numer banku.
  • Adres banku. Należy wpisać: kod pocztowy, miejscowość, ulicę i numer lokalu.
  • Kontakt. Kartoteka przechowuje informacje o telefonie i numerze faksu, adresie e–mailowym, oraz adresie internetowym.

Wygląd okna kartoteki, dostępne funkcje pomocnicze (np. sortowania, filtrowania) oraz podstawowe czynności wykonalne w kartotece (tj. dodanie nowej pozycji, przeglądanie danych, poprawianie lub usuwanie istniejących danych z kartoteki) są standardowe. Dokładniejszy opis zamieszczono w rozdziale „Obsługa programu”.

W niektórych przypadkach poprawianie i kasowanie istniejących danych w kartotece jest możliwe, o ile w programie nie było jeszcze żadnych operacji (np. nie wystawiono żadnego dokumentu) z wykorzystaniem tej pozycji. W razie potrzeby program wygeneruje odpowiednie ostrzeżenie.

Domyślnie program posiada uzupełnioną listę banków, istnieje również możliwość określenia w Administrator | Konfiguracja firmy | rachunki bankowe, wskazania ścieżki do pliku z bazą banków pobranej ze strony KIR w celu aktualizacji listy banków.