Bufor zamówień

< Powrót

Bufor zamówień

>Nie dotyczy programu WAPRO Mag w wariancie Start <

Zadaniem Bufora zamówień, jest przechowywanie  tymczasowych dokumentów zamówień  zarówno utworzonych ręcznie jak i wygenerowanych przez Generator zamówień. Umieszcza się je tam w celu ewentualnej edycji i późniejszego przeniesienia do głównego rejestru zamówień. Dokument umieszczony w buforze nie pociąga za sobą żadnych skutków poza przyznaniem numeru z puli numerów bufora. Dopiero po przeniesieniu zamówienia do rejestru głównego, wykonają się ewentualne rezerwacje a dokument będzie dostępny do realizacji.

Zamówienia w buforze mogą pojawią się na dwa sposoby aż przy użyciu generatora zamówień„ lub dopisane bezpośrednio z poziomu rejestru zamówień„. W tym drugim przypadku należy pamiętać o zaznaczeniu pola Rejestruj w buforze , podczas dodawania nowego zamówienia.

W momencie kiedy zamówienie znajdzie się w buforze, możemy je tam pozostawią na dowolnie długi okres czasu aż wartością artykułów na dokumencie nie będzie miała żadnego znaczenia dla rejestru głównego zamówień„, nie będzie uwzględniana w zestawieniach oraz nie będzie stanowiła dodatkowego zakresu parametrów dla generatora zamówień. Jeżeli zdecydujemy się przenieścią zamówienie do rejestru głównego, należy zaznaczyć (wybraą) jedno lub więcej zamówień„ a następnie nacisnąć przycisk Z bufora (CTRL+B) .