Cena zakupu

Jesteś tutaj:
< Powrót

Cena zakupu

Informacje z tego pola tworzą w programie Cennik zakupu, w którym przechowywana jest ostatnia wartość ceny zakupu każdego towaru. Przy kolejnych dostawach wartość z Cennika jest proponowana jako cena zakupu na dokumencie przychodu. Jest to wygodne przy stabilnych cenach, gdyż oszczędza ręcznego wpisywania. Jeżeli cena uległa zmianie, to wpisanie nowej wartości w dokumencie przychodu spowoduje również automatyczną aktualizację Cennika.

Podobnie jak w przypadku cen sprzedaży, dla każdego artykułu program uwzględnia trzy ceny zakupu:

  • indywidualną, obowiązująca tylko wobec konkretnego kontrahenta,
  • związaną z grupą cenową kontrahentów, stosującą się do wszystkich kontrahentów z danej grupy, oraz:
  • domyślną, obowiązującą w pozostałych przypadkach.

Priorytet obowiązywania cen jest taki, jak w powyższym wyliczeniu: jeśli dla artykułu i kontrahenta zdefiniowano wszystkie warianty ceny zakupu, to najważniejsza jest cena indywidualna.

Istotną różnicę stanowi to, że w przypadku cen zakupu program operuje tylko jedną rubryką cenową — nie ma więc odpowiednika ceny detalicznej, hurtowej, promocyjnej itp. Więcej o mechanizmach i strategiach cenowych dostępnych w programie można dowiedzieć się z kolejnych rodziałów.

Niezależnie od wybranej metody obliczania cen podawana jest cena zakupu netto i brutto. Wpisanie jednej z nich spowoduje automatyczne przeliczenie drugiej (z uwzględnieniem stawki VAT).