Centralizacja VAT

Jesteś tutaj:
< Powrót

Centralizacja VAT

W związku ze zmianami w zakresie centralizacji VAT dla Jednostek Samorządów Terytorialnych program został rozbudowany o specyficzne formy fakturowania.

Rozbudowa objęła:

1. Możliwość wskazania w danych firmy użytkownika jaki kontrahent z kartoteki jest właściwą jednostką JST dla tej firmy (system > wybór firmy > popraw > nadrzędna jednostka samorządu terytorialnego)

2. Możliwość wskazania w danych kontrahenta  jaki kontrahent z kartoteki jest właściwą jednostką JST dla tego kontrahenta (kartoteki> kontrahenci > popraw > 4)Uwagi, inne > nadrzędna jednostka samorządu terytorialnego)

3. Dodano nowy typ dokumentu Dowód wewnętrzny wraz z korektą pozwalający wystawić dokument sprzedaży pomiędzy dwiema jednostkami podległymi pod tą samą nadrzędną JST, dokument nie generuje zapisów w rejestrze VAT

4. Dodano w konfiguracji firmy w sekcji danych handlowych parametr pozwalający zmienić nagłówek z Dowód wewnętrzny na własny na wydruku dokumentu wewnętrznego.

Program drukuje dane nadrzędnego JST na wydruku zwykłej faktury automatycznie po wykryciu, że sprzedawca lub nabywca ma wskazanego kontrahenta, który jest dla niego nadrzędną JST. Dodatkowo wariant prestiż i prestiż plus posiada dedykowany raport Faktura VAT JST typu Crystal Reports.

Poniżej przedstawiono dwa scenariusze w jakich mogą być wystawiane dokumenty wraz z informacją jakie będą skutki wystawienia tych dokumentów.

Przypadek 1

Przypadek 1 – nasza firma jest podległa pod Gminę X

Uwagi

FV sekcja Sprzedawca

FV sekcja Wystawca

FV Sekcja Nabywca

Sekcja Odbiorca-płatnik

Rozrachunki

Rejestr VAT

Faktura na kontrahenta Jan Kowalski

Gmina X

Ośrodek Sportu – rachunek bankowy Ośrodka Sportu

Jan Kowalski

Jan Kowalski

Jan Kowalski

Faktura na kontrahenta Szkoła publiczna podległy pod Gmina Konstancin

Specjalny przypadek obsługiwany Dowodem Wewnętrznym.

Nasza firma

Brak

Szkoła publiczna

Brak

Szkoła publiczna

nie ma zapisu w rejestrze VAT

Wystawiam fakturę na kontrahenta Szkoła publiczna podległy pod inną gminę np. Gmina Y

Gmina X

Nasza firma

Gmina Y

Szkoła publiczna

Szkoła publiczna

Gmina Y

Przypadek 2

Przypadek 2 – jestem zwykłą firmą Jan Kowalski

Uwagi

FV sekcja Sprzedawca

FV sekcja Wystawca

FV Sekcja Nabywca

Sekcja Odbiorca-płatnik

Rozrachunki

Rejestr VAT

Wystawiam fakturę na gminę X

Jan Kowalski

Brak

Gmina X

Brak

Gmina X

Gmina X

Wystawiam fakturę na Szkołę publiczną podległą pod Gminę X

Jan Kowalski

Brak

Gmina X

Szkoła publiczna

Szkoła publiczna

Gmina X