Centralka telefoniczna VOIP

Jesteś tutaj:
< Powrót

Centralka telefoniczna VOIP

Program WAPRO Mag umożliwia integrację programu z centralką telefoniczną firmy SLICAN bazując na protokole XML.

Jeśli tylko jeden użytkownik ma się łączyć z WAPRO Mag do centrali wystarczy dodać centralkę do programu zgodnie z poniższą instrukcją.

Aby skorzystać z funkcjonalności dla grupy użytkowników należy zainstalować aplikację WAPRO ZdalnaCentrala, która działa jako serwer łączący użytkowników programu WAPRO Mag z centralką telefoniczną.

Centralka może znajdować się fizycznie w lokalizacji firmy lub być dostępna w modelu usługowym poprzez sieć internet.

W aplikacji należy podać parametry do centrali (adres, port, login, hasło).

Jeśli użytkownik skonfiguruje połączenie pomiędzy centralą a aplikacją WAPRO ZdalnaCentrala może przejść do dodania centralki w programie WAPRO Mag, w tym celu należy wejść w menu Administrator > Urządzenia zewnętrzne > centralka telefoniczna.

Jeśli Twoja centrala nie ma odblokowanego API XML należy skontaktować się z producentem centrali firmą SLICAN.

 

Centralka telefoniczna może pracować w 2 trybach:

1. Połączenia nawiązywane z jednego komputera – wystarczy tylko konfiguracja w WAPRO Mag

2. Połączenia nawiązywane równolegle z wielu komputerów na których pracuje WAPRO Mag –  wtym scenariuszu należy zainstalować dodatkowe oprogramowanie WAPRO ZdalnaCentrala, które widoczne będzie w sieci (należy wskazać adres komputera z tym oprogramowaniem podczas konfiguracji centrali w programie). Oprogramowanie będzie zarządzało komunikacją poszczególnych komputerów z centralą.

Oprogramowanie można pobrać ze strony http://wapro24.pl/plikownia/WAPRO Mag/Windows/WAPRO ZdalnaCentrala , jest ono bezpłatne w ramach licencji na WAPRO Mag.

Konfigurację opisano poniżej.

Należy dodać centralkę wybierając odpowiedni model z listy oraz ustawić ją jako domyślną.

Kolejny krok to wprowadzenie w danych pracownika numeru wewnętrznego telefonu za pomocą jakiego użytkownik będzie interpretowany w centrali.

Jeśli w kartotece pracownika nie jest dodany pracownik, który ma korzystać z centrali należy go dodać a następnie wybrać, że jest on użytkownikiem systemu i wskazać odpowiedni login z listy użytkowników.

Jeśli użytkownik ma zdefiniowane urządzenia może wykonać połączenia, w tym celu należy kliknąć na ikonę telefonu dostępną przy każdym polu z telefonem lub wybrać z menu CrM > Zadzwoń.

Podczas klikania w ikonę przy polu telefon, system przekaże do modułu numer z tego pola, w opcji z menu CrM numer wprowadzamy ręcznie.

Po uruchomieniu funkcji pojawi się okno dzwonienia, w którym użytkownik może nawiązać/przetransferować/rozłączyć połączenie.

Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji kartotekę pracowników wraz z ich numerami wewnętrznymi co ułatwia transfer połączeń.

Innym udogodnieniem jest możliwość zapisywania zadania CrM wraz z czasem rozmowy po zakończeniu rozmowy z kontrahentem. Utworzone zadanie zapisywane jest w kontekście kontrahenta lub/oraz kontaktu kontrahenta jeśli rozmowa była kierowana do kontaktu.

Opcja Telefon umożliwiająca nawiązanie połączenia dostępna jest także na liście szczegółów w zakładce Kontakty w kartotece kontrahenta lub na oknie kontaktów w oknie edycji kontrahenta.

 

WAPRO ZdalnaCentrala

WAPRO ZdalnaCentrala to aplikacja umożliwiająca współpracę wielu użytkowników programu WAPRO Mag z centralą VOIP. Należy ją uruchomić na serwerze, który cały czas jest włączony a następnie uruchomić nasłuchiwanie na wybranym porcie. Podczas konfiguracji centrali w programie należy wskazać nazwę komputera, na którym uruchomiona jest ta aplikacja aby program mógł prawidłowo nawiązywać połączenia telefoniczne.

Okno aplikacji przedstawiono poniżej.

 

Po uruchomieniu program proponuje działanie na porcie 7789 ale jeśli jest on zajęty można wskazać inny. Aplikacja po zamknięciu pracuje w pasku stanu.

Można wykonać jej uruchamianie automatyczne przy starcie systemu poprzez wywołanie pliku exe z parametrami

/s /e7789

dla przykładu

“C:Program Files (x86)\WAPRO\WAPRO ZdalnaCentrala\WAPRO  zdalnacentrala.exe” /s /e7789

Na dolnym oknie widać aktualny stan połączeń nawiązanych przez centralę, a po prawej stronie komunikaty techniczne z wykonywanych funkcji w trakcie realizacji połączeń.