Ceny netto i brutto. Ewidencja cen.

Jesteś tutaj:
< Powrót

Ceny netto i brutto. Ewidencja cen

Program operuje cenami netto (bez podatku VAT) i brutto (z podatkiem). Zastosowane mechanizmy wzajemnych przeliczeń umożliwiają użytkownikowi stosowanie dowolnie wybranego wariantu — wpisanie ceny bez podatku powoduje automatyczne naliczenie ceny brutto i na odwrót.

Od stosowania cen należy odróżniać ewidencję cen, tzn. wariant stosowany wewnątrz programu do zapamiętywania cen i przeliczeń. Ceny netto i brutto wyświetlane na ekranie i drukowane w dokumentach są wynikiem przeliczenia wariantu wybranego do ewidencji na wariant wygodniejszy w danym momencie dla użytkownika. Wariant ewidencji cen ustala się w konfiguracji programu opcją Ceny sprzedaży obliczane algorytmem Netto/Brutto, w menu Administrator | Konfiguracja firmy | Artykuły. W zasadzie oba sposoby powinny mieć identyczny skutek, jednak ze względu na błędy zaokrągleń powstające przy naliczaniu podatku zalecane jest aby użytkownik wybrał do ewidencji metodę bardziej „naturalną” w jego firmie, tzn. brutto w firmach nastawionych na sprzedaż detaliczną, gastronomii, zaś netto w pozostałych przypadkach.

Niezależnie od sposobu ewidencji, w dokumencie handlowym każdorazowo istnieje możliwość określenia, w jakim wariancie (netto/brutto) mają być prowadzone obliczenia wartości. Przy sprzedaży przyjęty wariant dotyczy dokumentu handlowego (faktury VAT, rachunku). Ponadto w konfiguracji programu można także wybrać, czy przy tworzeniu dokumentów magazynowych (niezależnie dla przychodowych i rozchodowych) będą wykorzystywane ceny zakupu, czy sprzedaży (zob. rozdział „Ceny w dokumentach magazynowych”).

Przeliczanie wartości pól w formatce

Program WAPRO Mag wyposażony został w mechanizmy ułatwiające przeliczenia parametrów cenowych w obrocie towarowym (naliczanie podatku, marże, narzuty, upusty i warianty cenowe dla odbiorców itp.). Między polami odpowiadającymi wymienionym pojęciom istnieją matematyczne zależności, zaś wpisanie konkretnej wartości w dowolne pole spowoduje automatyczne przeliczenie wartości wszystkich pól powiązanych. Najprostszym przykładem jest wspomniana już zależność cen zakupu netto i brutto:

  • Użytkownik może wpisać w polu „Cena zakupu netto” wartość bez podatku — wówczas cena powiększona o zadeklarowaną stawkę VAT zostanie obliczona i wyświetlona w kolejnym polu oznaczonym: „Cena zakupu brutto”.
  • Może też pominąć pole ceny netto i wpisać w kolejnym polu wartość z podatkiem. Po zatwierdzeniu wpisu program obliczy cenę netto, wpisując ją we właściwe miejsce.