Ceny w dokumentach magazynowych

Jesteś tutaj:
< Powrót

Ceny w dokumentach magazynowych

  • Dokumenty PZ zazwyczaj wystawiane są w cenach zakupu.
  • Natomiast ceny do WZ–ki można wstawiać dwoma sposobami:
    • Z Cennika sprzedaży. Jeżeli zadeklarowano w kartotece grup cenowych kontrahentów stosowanie konkretnego wariantu cenowego dla odbiorców i zdefiniowano w kartotece asortymentów odpowiedni zestaw cen sprzedaży, to domyślny wariant będzie proponowany w dokumencie WZ (i na fakturze). W razie potrzeby wariant ceny można zmienić z rozwijanej listy W tym przypadku kwota ceny nie podlega edycji.
    • Ręcznie. Jeśli nie chcemy korzystać z Cennika sprzedaży, zaznaczamy opcję Brak ceny preferowanej w kartotece grup cenowych kontrahentów. W formatce dokumentu magazynowego i handlowego dostępne będą dla edycji pola Cena netto i/lub Cena brutto. Program umożliwi wzajemne przeliczanie cen, wpisanie jednej z nich — z podatkiem, lub bez — powoduje obliczenie drugiej wartości. Program ostrzega użytkownika, jeśli wpisana cena sprzedaży jest niższa, niż cena zakupu (o ile włączono w konfiguracji stosowną opcję).
  • Dokumenty MM są wystawiane w cenach zakupu. Sposób, w jaki towar jest zdawany z magazynu, określa w konfiguracji opcja: Zasada zdejmowania ze stanu magazynowego. Standardowo obowiązuje zasada FIFO, czyli „pierwsze przyszło — pierwsze wyszło”, związana z mechanizmem identyfikacji dostaw. Program przypisuje pozycji rozchodu jej cenę z Cennika zakupu, z uwzględnieniem wykorzystywanej dostawy. Jeśli wydawany towar pochodzi z kilku dostaw, to w dokumencie MM program umieści kilka pozycji, z przeniesieniem odpowiednich cen. Ceny nie podlegają modyfikacji przez użytkownika. Jeżeli ceny sprzedaży przemieszczanych towarów w magazynie docelowym i źródłowym różnią się, program może zmienić ceny w magazynie docelowym. W najnowszej wersji programu dodano możliwość modyfikacji cen i jednostek na dokumencie MM. Funkcja działa w trybie edycji dokumentu MP lub MW.
  • Zamówienia do dostawcy wystawiane są zazwyczaj w cenach zakupu, zaś zamówienia od odbiorcy w cenach sprzedaży (ceny pochodzą z Cennika WAPRO Mag). Nie oznacza to, że taki wariant cenowy musi znaleźć się na dokumencie handlowym w chwili realizacji. W konfiguracji firmy (menu Administrator | Konfiguracja firmy | Zamówienia) znajduje się parametr Ceny na zamówieniu od odbiorcy przy realizacji, który określa, czy podczas realizacji zamówienia od odbiorcy przenosić na fakturę ceny z zamówienia (ceny umowne), czy też stosować domyślne ceny sprzedaży. Proszę mieć na uwadze, że ceny nie zostaną zmienione, o ile w kartotece towarów nie ustawiono domyślnych cen sprzedaży dla poszczególnych artykułów.