Czego użytkownikowi nie wolno

Jesteś tutaj:
< Powrót

Czego użytkownikowi nie wolno

Aby być w zgodzie z przepisami skarbowymi oraz długo i bezawaryjnie korzystać z drukarki fiskalnej przestrzegaj następujących zasad:

 • Użytkownikowi nie wolno korzystać z drukarki fiskalnej bez jej zarejestrowania w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca pracy drukarki. Bez rejestracji można korzystać z drukarki fiskalnej w trybie szkolenia.
 • Jeżeli masz zarejestrowaną drukarkę fiskalną, to wszystkie obroty w danym punkcie sprzedaży musisz rejestrować paragonami drukowanymi na tej drukarce (z wyłączeniem sprzedaży rejestrowanej za pomocą faktur VAT).
 • Nie wolno sprzedawać drukarki przed jej wyrejestrowaniem. Sprzedaż może nastąpić tylko do producenta. Przed sprzedażą musisz wydrukować raport okresowy za cały czas eksploatacji drukarki w obecności pracownika serwisu i urzędnika skarbowego.
 • Jeżeli zmienisz numer NIP, masz obowiązek postępować jak w punkcie powyżej.
 • Nie wolno naruszać plomb. Do napraw drukarki wzywaj tylko serwis uprawniony. Pamiętaj, aby serwisant okazał stosowną legitymację i wpisał do książki serwisowej dane związane z interwencją.
 • Jeżeli zmienisz nazwę firmy lub adres, możesz prosić serwis o zmianę ustawienia tych danych w drukarce. Dane te są automatycznie drukowane na wszystkich paragonach.
 • Na koniec każdej doby w której prowadziłeś sprzedaż, musisz wykonać raport fiskalny dobowy.
 • Taśmy kontrolne musisz przechowywać przez okres 5 lat.
 • Jeżeli wskutek wielokrotnych zmian asortymentu towarów pamięć nazw towarów i właściwych im stawek VAT jest przepełniona, możesz prosić serwis o wyzerowanie listy towarowej i rejestrować towary od nowa. Fakt ten będzie zarejestrowany: w książce serwisowej.
 • Wielkość stawek podatku wprowadzasz dla indeksów A,B,C,D(,E,F) i przyporządkowujesz im określone stopy procentowe, np. A = 23%, B = 8%, C = 0%, D = rezerwa.
 • Stawkę VAT dla określonego towaru możesz zmieniać, zwiększać lub zmniejszać. Jeżeli jednak chociaż raz zmniejszyłeś stawkę dla określonego towaru, to nie będziesz go mógł dla tego towaru zwiększyć.
 • Dbaj aby zawsze w drukarce był założony papier i niezniszczona taśma barwiąca (dotyczy drukarek z głowicą igłową). Używaj tylko materiałów eksploatacyjnych określonych przez producenta.
 • Zasilanie może odbywać się tylko z gniazda zasilającego (sieciowego) ze sprawnym bolcem uziemiającym, najlepiej ze wspólnej listwy z komputerem. Sieć zasilająca powinna być stabilna, w zakresie – 15% do + 10%, a obwód sieciowy zabezpieczony bezpiecznikiem nie większym niż 16A. Jeżeli w Twojej okolicy jest gorsze zasilanie, zainstaluj UPS.
 • Nie odkręcaj żadnych śrub w drukarce, chroń ją od wstrząsów (upadków) i gorąca (np. słońca długo świecącego bezpośrednio na drukarkę).
 • Przewód zasilający i kabel danych do drukarki nie powinny być napięte, szarpane i uszkadzane (np. deptane).
 • Ewentualne uszkodzenia zgłaszaj natychmiast do serwisu, z którym masz zawartą umowę.
 • Nie dopuszczaj osób nieodpowiedzialnych do posługiwania się drukarką. Pamiętaj, że od każdej kwoty którą drukarka fiskalna zarejestruje, będziesz musiał odprowadzić podatek.
 • Pamięć dobowa i zegar drukarki, w czasie gdy nie jest ona zasilana, są podtrzymywane ze specjalnej długowiecznej baterii o pojemności wystarczającej przeciętnie na ponad 6 lat pracy, czyli cały okres eksploatacji drukarki.