Deinstalacja serwera baz danych

Jesteś tutaj:
< Powrót

Deinstalacja serwera baz danych

W przypadku, gdy konieczne jest usunięcie serwera baz danych z systemu deinstalację można przeprowadzić w sposób automatyczny (korzystając ze standardowych mechanizmów Windows), lub ręcznie.

Automatyczne odinstalowanie serwera baz danych

W tym celu korzystamy ze standardowego instalatora Windows (funkcja Start | Ustawienia | Panel sterowania | Dodaj i Usuń programy [w nowyszch systemach Programy i funkcje]).

  1. W menu systemowym Windows START wybrać opcję Ustawienia i otworzyć okno Panel sterowania.
  2. Uruchomić program Dodaj/Usuń programy lub w nowszych Programy i funkcje.
  3. Znaleźć i podświetlić na liście programów pozycję Microsoft SQL Server.
  4. Nacisnąć przycisk Dodaj/Usuń w celu rozpoczęcia procesu deinstalacji serwera.
  5. Proces deinstalacji kończy się usunięciem serwera z listy zainstalowanych programów. Komputer po ponownym uruchomieniu jest gotowy do kolejnej instalacji serwera.

Jeśli kolejny proces instalacji kończy się niepowodzeniem, może okazać się konieczne powtórne przeinstalowanie całego systemu operacyjnego Windows, po czym należy w pierwszej kolejności (przed innymi programami) zainstalować SQL Server. To powinno uporządkować system i ostatecznie rozwiązać problemy z instalacją serwera. Jeśli nadal występują problemy, znaczy to że komputer, na którym instalowany jest serwer, nie spełnia wymagań sprzętowych lub systemowych (dla instalowanej wersji SQL Servera).