Deklaracje Intrastat

Jesteś tutaj:
< Powrót

Deklaracje Intrastat

>Funkcja dostępna w wariancie Prestiż oraz Prestiż Plus systemu WAPRO Mag <

W celu zapewnienia niezbędnych informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej zaistniała konieczność wprowadzenia systemu monitorującego obrót towarowy podmiotów mających swoją siedzibę w kraju i dokonujących obrotów towarowy z innymi państwami należącymi do Wspólnoty. Systemem, który zapewnia dopływ takich informacji, jest INTRASTAT.

Podmioty (przedsiębiorcy) zobowiązane do przekazywania danych dotyczących ich obrotów towarowych z krajami Unii Europejskiej są zobligowane do dokonywania zgłoszeń na DEKLARACJI INTRASTAT – PRZYWÓZ i DEKLARACJI INTRASTAT – WYWÓZ. Będzie to zbiorcza, miesięczna informacja o dokonanych w tym czasie przywozach i wywozach towarów.

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego dokonano wywozu lub przywozu towarów. Istnieje możliwość przekazywania informacji obejmującej okres krótszy niż miesiąc, jednak te częściowe informacje muszą łącznie obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy.

Warunkiem prawidłowego wygenerowania deklaracji INTRASTAT, jest wcześniejsze uzupełnienie informacji w kartotekach: asortymentu i kontrahenta oraz danych w konfiguracji firmy.

Należy pamiętać o wcześniejszym wypełnieniu takich pól jak:

 • Kod CN (kart. asort)
 • Kraj pochodzenia (kart.asort.)
 • Waga towaru (kart.asort.)
 • Znacznik kontrahent UE (kart. kontrah.)
 • Dane składającego deklarację (konfiguracja firmy)
 • Kod izby celnej (konfiguracje firmy)

Oczywiście należy również pamiętać o wypełnieniu odpowiednich pól podczas rejestrowania dokumentów dostawy UE i nabycia UE .

Parametry dotyczące Intrastat znajdują się w zakładce o tej samej nazwie, która będzie widoczna podczas dodawania pozycji do dokumentu handlowego.

Jeśli użytkownik uzupełni odpowiednie dane w kartotece towaru, wtedy program pobierze je automatycznie na dokumenty obrotu unijnego co skraca czas potrzebny na uzupełnianie tych danych w dokumencie.

Część pól wypełni się na podstawie odpowiednich wpisów z kartoteki asortymentowej, natomiast część należy zdefiniować ręcznie lub nadać wartości domyślne , które będą proponowane przy dodawaniu kolejnych pozycji.

Przykładowo – kod rodzaju transportu najczęściej dotyczy jednego rodzaju (np. morski) i najczęściej w taki właśnie sposób przybywa większość dostaw. Transport morski należy ustawić jako domyślny, a w razie wystąpienia innej sytuacji (innego rodzaju transportu) wystarczy zmienić ta informację przy konkretnej pozycji, a pozostałe dostaną kod domyślny.

Deklaracje INTRASTAT, znajdziemy w menu : Magazyn >>Dokumenty Intrastat

 

Schemat pracy w tym oknie jest podobny do innych miejsc programu, dlatego przejdziemy do procesu generowania nowej deklaracji.

Dodawanie nowej deklaracji.

Służy do tego przycisk „Dodaj” (klawisz Insert) , po naciśnięciu na ekranie pojawi się okno nowej deklaracji.

W pierwszej kolejności musimy określić jaki typ deklaracji nas interesuje oraz za jaki okres chcemy deklarację wykonać – odpowiednie pola widzimy na ekranie. Po oznaczeniu zakresów dat i pozostałych parametrów, należy przycisnąć przycisk „Generacja pozycji Intrastatu” (Ctrl+G) , co spowoduje przeszukanie dokumentów w podanym zakresie i wyciągnięcie z nich pozycji asortymentowych, wraz z odpowiednimi informacjami dodatkowymi takimi jak kod rodzaju transportu, kod kraju pochodzenia, waga itp. Użykownik ma do dyspozycji metrykę eksportu oraz metrykę importu ISTA/ISTB.

Po zatwierdzeniu okna generatora deklaracji, otrzymujemy do wglądu listę wygenerowanych wcześniej deklaracji, a w prawej części okna listę pozycji przynależnych do konkretnej deklaracji. W razie potrzeby możemy zmodyfikować informacje zawarte przy konkretnych wpisach (np. zmienić kod rodzaju transportu dla pozycji lub pozostałe niezgodne wartości) i oczywiście wydrukować deklaracje.

Pozycje w deklaracji Intrastat podlegają grupowaniu wg. następujących kryteriów:

 • kod CN
 • kod kraju pochodzenia
 • kod rodzaju transakcji
 • kod kraju przeznaczenia /wysyłki
 • kod rodzaju transportu.

Tylko pozycje spełniające wszystkie warunki będą grupowane na deklaracji, w przeciwnym razie zostaną rozbite na poszczególne wpisy.

Użytkownik ma do dyspozycji opcję eksportu do pliku deklaracji oraz importu z pliku w formacie XML dokumentu ISTA/ISTB. Służą do tego odpowiednie przycisku na formatce Eksport XML oraz Import IST A/B.

Rejestr intrastat analogicznie jak inne okna programu pozwala na filtrowanie listy po zakresie dat lub kryterium deklaracji. Opcje filtrowania dostępne są jak w innych oknach na górze formatki.