Dołączanie raportów w programie

Jesteś tutaj:
< Powrót

Dołączanie raportów w programie

 

WAPRO Mag w wariantach Prestiż oraz Prestiż Plus posiada możliwość dołączania zewnętrznych wydruków wykonanych na zamówienie.

Wariant Prestiż wspiera raporty technologi Crystal Reports a Prestiż Plus Crystal Reports oraz SQL Server Reporting Services.

Do działania raportów technologii SSRS wymagane jest zainstalowanie tej usługi wraz serwerem bazy danych.

Konfiguracja raportów Crystal Reports

Aby dodać własny raport w CR należ wybrać kolejno Administrator | Definicje | Raporty . Dodawanie polega na wskazaniu pliku wraz z określeniem parametrów jakie mają być przekazane do raportu a następnie podaniu miejsca wywołania w programie wraz z określeniem uprawnień do raportu.

Raporty mogą być przechowywane w plikach w tym przypadku należy tą samą ścieżke raportów utrzymywać na wszystkich komputerach w sieci, lub za pomocą parametru konfiguracji firmy można przechowywać raporty w bazie danych co pozwala zautomatyzować proces zarządzania raportami.

Służy do tego opcja Raport CR do bazy oraz Usuń raport CR z bazy.

 

Dodawanie raportów w technologii SSRS

Dodawanie raportów różni się nieco w przypadku technologii SSRS ponieważ zamiast wskazywać konkretny plik należy wskazać adres serwera raportów (ReportServer) wraz z lokalizacją raportu na serwerze. Adres serwera raportu zazwyczaj na postać http://adresserwera/reportserver lub dla instancji nazwanych SQL  Server jest to http://adresserwera/reportserver_nazwainstancji np:

http://localhost/reportserver

http://localhost/reportserver_sqlexpress

https://localhost/reportserver

Wszystkie podane adresy są prawidłowe i zależą od konfiguracji i sposobu instalacji serwera baz danych.

Podczas dodawania raportu należy określić nazwę raportu, która będzie widoczna w programie,plik definicji raportu w strukturze SSRS oraz adres URL serwera. Na obrazie poniżej widać przykładową konfigurację dla serwera:

http://localhost/reportserver_sql2008r2 z raportem wykressprzedazykatkolo, który w strukturze SSRS zapisano w katalogu wapro .

Analogicznie jak do raportów CR należy podać parametry, uprawnienia oraz miejsca wywołania.