Eksport do programu WAPRO Kaper

Jesteś tutaj:
< Powrót

Eksport do programu WAPRO Kaper

Po wybraniu funkcji Inne | Wymiana danych | Eksport do programu WAPRO Kaper tworzone jest zestawienie zawierające informacje o wszystkich operacjach handlowych z zakresu dat wybranego przez użytkownika.

Zestawienie to zapisywane jest na dysku w postaci pliku wymiany danych (standardowo nosi on nazwę EKSP2KAP.KPM, umieszczany jest w macierzystym katalogu programu WAPRO Mag). Plik wymiany jest zwykłym plikiem tekstowym (ASCII), bez problemu można zapoznać się z jego zawartością za pomocą dowolnego edytora lub przeglądarki plików.

Z oczywistych względów wskazane jest, aby dokumenty których zawartość wyeksportowano w ten sposób nie podlegały już później zmianom w programie. Zaznaczenie opcji Blokuj dokumenty po zakończeniu operacji powoduje, że będą one dostępne tylko do podglądu, a w rejestrach dokumentów zostaną wyróżnione szarym kolorem. Jednak nawet w takim przypadku pozostawiono możliwość dostępu do tych dokumentów — może robić to Administrator, lub osoba której nadano stosowne uprawnienia (opcje Edycja / Usuwanie dokumentów zaksięgowanych lub zablokowanych).

Eksport do programu WAPRO Kaper może się również odbywać bezpośrednio z poziomu rejestru dokumentów handlowych poprzez operację dodatkową Eksport do programu WAPRO Kaper.