Eksport zawartości kartoteki/rejestru do Excela

Jesteś tutaj:
< Powrót

Eksport zawartości kartoteki / rejestru do Excela

Użyteczną funkcją, zwłaszcza przy korzystaniu z niezależnych narzędzi programistycznych do sporządzania własnych analiz i zestawień, może być możliwość eksportowania treści wybranych rejestrów i kartotek do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Funkcja Eksport do Excela dostępna jest poprzez podręczne menu kontekstowe, wywoływane prawym klawiszem myszy. W ten sposób można zapisać zawartość:

 • Kartotek
  • artykułów
  • kategorii asortymentowych
  • kontrahentów
  • pracowników
 • Rejestr dokumentów
  • magazynowych
  • SAD
  • zamówień
  • zleceń produkcyjnych
  • handlowych
  • rozrachunków
  • finansowych
 • Uruchomienie funkcji w trybie podglądu konkretnego dokumentu pozwala wyeksportować jego specyfikację.

Podczas działania funkcji sprawdzane są aktualne ustawienia filtrów w kartotece bądź rejestrze. Jeśli więc użytkownik ograniczył zakres wyświetlanych danych, zmienił domyślny sposób ich sortowania, oraz zmodyfikował układ kolumn w tabeli, to wszystkie te zmiany znajdą odzwierciedlenie w generowanym pliku.

Dane mogą być zapisywane w pliku z rozszerzeniem .CSV|.XLS|.XLSX .

Plik CSV to plik tekstowy ASCII (może być przeglądany i poprawiany dowolnym edytorem), w związku z tym zawierać może jedynie tekst i wartości liczbowe. Tracone są wszystkie zależności między polami danych np. między ceną zakupu i sprzedaży a polami obliczającymi na ich podstawie marżę i narzut. W pliku zapisywane są wszystkie wiersze i wszystkie znaki w każdym polu danych. Kolumny danych oddzielane są przecinkami, a każdy wiersz danych jest zakończony znakiem powrotu karetki (odpowiada to naciśnięciu klawisza [Enter] ). Jeśli pole danych zawiera tekst, jego zawartość jest zamykana w cudzysłowie. Znak oddzielający kolumny można zmienić korzystając z opcji Znak oddzielenia kolumn (eksport do Excela) w menu Administrator | Konfiguracja użytkownika | Parametry zależne od systemu Windows.

Dane zapisywane w formatach XLS|XLSX zapisywane są jako arkusz EXCEL co pozwala również na przeniesienie formatowania listy (tylko XLSX) np. zdefiniowane kolory tła i czcionek w kartotece kontrahentów dla stanów min/max i promocji lub kolory etykiet zdefiniowane dla dokumentów.

Czy formatowanie ma być przenoszone czy nie, użytkownik może ustawić w konfiguracji Administrator | Konfiguracja użytkownika | Parametry zależne od systemu Windows | Przenoszenie kolorów przy eksporcie do Excela (format xlsx).

Bezpośrednio po zakończeniu operacji program proponuje otwarcie pliku w programie Excel w celu skontrolowania efektu działania funkcji. Przy wczytywaniu danych w formacie .CSV do innych aplikacji Windows należy zwrócić uwagę, że istnieją pewne różnice w interpretacji znaków końca wiersza, tabulatora, czy polskich znaków w zależności od systemu operacyjnego — pliki .CSV występują zatem w wersji , OS/2 i MS–DOS, oraz Macintosha.