Elektroniczne polecenie przelewu

Jesteś tutaj:
< Powrót

Elektroniczne polecenie przelewu

Operacja dodatkowa o tej nazwie przeznaczona jest do przygotowania tekstowego pliku wymiany danych pomiędzy programem WAPRO Mag a Państwa elektronicznym systemem bankowym. Zawiera on dane z zaznaczonego zbioru poleceń przelewów własnych zapisane w wybranym formacie.

Program WAPRO Mag przygotowuje pliki w następujących predefiniowanych formatach:

  • Bank BPH;
  • CitiBank Handlowy – przelew krajowy;
  • Eliksir-0 – najczęściej akceptowany przez banki system;
  • Kredyt Bank 24;
  • MT940;
  • MulitiCash BPH/Fortis PLI 1.0;
  • MultiCash Raiffaisen PLI wersja 3;
  • SIMP;
  • VideoTel

ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać nowy format (o czym w dalszej części tekstu).

Po zaznaczeniu zbioru przelewów przeznaczonych do wysłania do banku i wciśnięciu tytułowego klawisza „Operacje”, w oknie przeglądarki dokumentów finansowych, na ekranie pojawi się lista operacji dodatkowych dostępnych w tym kontekście.

Między innymi widoczna jest funkcja „Elektroniczne polecenie przelewu”. Po wybraniu tego polecenia na ekranie pojawi się kolejna formatka umożliwiająca wybranie formatu, w jakim chcemy przygotować plik wymiany danych oraz wskazanie lokalizacji (ścieżki dostępu), w której ma zostać przygotowany plik. W szczególności może to być docelowy katalog systemu bankowego, z którego ten pobiera dane.

Po wybraniu polecenia „Wykonaj” program WAPRO Mag przygotuje we wskazanej lokalizacji plik EPP pod wybrana nazwą, w wybranym formacie. Na zakończenie tej operacji pojawi się stosowne okienko z komunikatem potwierdzającym wykonanie operacji. Tak przygotowany plik jest gotowy do wczytania do elektronicznego systemu bankowego i wysłania do banku. W przypadku wielu banków (miedzy innymi mBanku) istnieje także możliwość aby przygotowany plik płatności pobrać bezpośrednio na konto firmowe za pośrednictwem strony internetowej. Na zakończenie dodam, że w przypadku konieczności wprowadzenia nowego formatu danych do programu lub konieczności modyfikacji predefiniowanego już formatu, Administrator programu ma możliwość wykonania tych operacji samodzielnie. Wybranie polecenia menu: Administrator | Definicje | Przelewy elektroniczne spowoduje wywołanie modułu definiowania formatów elektronicznych poleceń przelewów. W zdecydowanej większości nie ma jednak potrzeby definiowania nowego formatu, ponieważ 99% banków wykorzystuje wbudowany w WAPRO Mag format Elixir-O.