Faktura uproszczona

< Powrót

Faktura uproszczona

Aby wystawić fakturę uproszczoną należy zaznaczyć podczas wystawiania dokumentu handlowego znacznik Uproszczona. Znacznik ten zaproponowany zostanie także jeśli zostanie wybrany na dokument kontrahent, który nie ma uzupełnionych wszystkich danych takich jak nazwa. Zgodnie z rozporządzeniem do fv uproszczonej można podać tylko identyfikator podatkowy NIP lub PESEL.

Faktura uproszczona może być wystawiona w EUR do kwoty 100 EUR lub w PLN do kwoty 450 PLN brutto. W przypadku przekroczenia tej wartości program dokona automatycznej blokady jego zatwierdzenia.

Jeśli do wystawionej faktury uproszczonej zajdzie konieczność wystawienia faktury korygującej, kontrahent zobowiązany jest do podania wszystkich danych identyfikacyjnych. Sam numer identyfikacji podatkowej nie jest wystarczalny.

Faktura uproszczona nie może być stosowana dla krajowej lub zagranicznej sprzedaży wysyłkowej lub nie może być wystawiona jako dokument WDT.