Faktura VAT Marża

< Powrót

Faktura VAT Marża

Aby wystawić w programie dokument FV Marża należy w pierwszej kolejności zaznaczyć w kartotece towarowej dla danego towaru, że towar podlega obrotowi na secjalnych zasadach VAT marża.

W tym celu należy wybrać Kartoteki | Asortyment | Popraw dla danego towaru a następnie należy zaznaczyć pole o nazwie Artykuł podlegający VAT -marża.

 

Dokument typu VAT marża wystawiany jest analogicznie do pozostałych w programie, podczas wystawiania faktury sprzedaży należy wybrać typ dokumentu Faktura VAT marża.

Podczas wprowadzania pozycji na fakturę można skorzystać w kartotece towarowej z filtru “Pokaż asortyment podlegający VAT – marża“.

 

Po wybraniu pozycji nieznacznie różni się formatka podawania szczegółów pozycji tak aby była zgodna z ustawą o obrocie VAT marża.

Dodatkowo użytkownik w konfiguracji firmy posiada parametr o nazwie “Domyślny opis dla Faktur VAT marża z wartościami:
– towary używane
– dla biur podróży
– dzieła sztuki
– przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Pozwala to wybrać domyślny opis, który może być zmieniony na dokumencie w zakładce Informacje nagłówkowe w polu Opis marży – spowoduje to umieszczenie odpowiedniej informacji na wydruku faktury.