Filtrowanie rejestru dokumentów ze względu na kontrahenta

Jesteś tutaj:
< Powrót

Filtrowanie rejestru dokumentów ze względu na kontrahenta

We wszystkich miejscach programu, gdy prezentowana jest lista dokumentów (rejestr dokumentów magazynowych, handlowych, finansowych, zamówień, itd.) można skorzystać z funkcji ograniczającej wyświetlanie tylko do pozycji konkretnego kontrahenta.

Funkcję uruchamia się klawiszem [F7]. Wyświetlana jest wówczas kartoteka kontrahentów. Wybór kontrahenta z listy odbywa się w zwykły sposób, przez podświetlenie właściwej pozycji i naciśnięcie klawisza [Enter] — Wybierz. Nazwa firmy zostanie przeniesiona do pola opisanego [F7 Kontrahent] w górnej części okna rejestru dokumentów. Wyłączenie filtru odbywa się przez naciśnięcie klawisza [Ctrl+F10], lub kliknięcie myszą czarnej ikony [ X ], umieszczonej na prawo od wspomnianego pola. W polu pojawi się wówczas napis „Wszyscy kontrahenci”.

Można pominąć wybór kontrahenta z kartoteki. Naciśnięcie klawisza [Shift+F7] spowoduje przyjęcie jako kryterium filtrowania nazwy tego kontrahenta, którego dotyczy dokument aktualnie wskazany na liście (podświetlony).