Filtry użytkownika

< Powrót

Filtry użytkownika

Użytkownik może zapamiętywać wybrane ustawienia filtrów na różnych ekranach pozwala to przyspieszyć proces wyszukiwania zestawów danych, na których użytkownik najczęściej pracuje.

Zapisywanie filtrów dotyczy ustawień zdefiniowanych na oknie filtrów dostępnych pod klawiszem F8 na różnych ekranach w tym listy dokumentów czy kartoteki.

Aby zapisać ustawienia wybrane na oknie należy po wybraniu wszystkich filtrów wybrać ikonkę lejka z zielonym plusem, która spowoduje otwarcie nowego okna z możliwością podania nazwy filtru, jego opisem oraz listą użytkowników, dla których ten filtr ma być widoczny.

Ikona teczki z filtrem odpowiada za wyświetlenie wszystkich filtrów, które w danym kontekście są dostępne.

Ikona filtra z ołówkiem odpowiada za zapisanie zmian, których użytkownik dokonał na ekranie filtrów w filtrze, który aktualnie jest wybrany. Ikona ta przyjmuje kolor czerwony jeśli aktualnie użytkownik ma wybrany jakiś filtr i można dokonać zapisu.