Formy dostawy

Jesteś tutaj:
< Powrót

Formy dostaw

Formy dostaw to słownik dostaw jakie użytkownik będzie miał do wyboru podczas uzupełniania Adresu dostawy w definicji kontrahenta lub wybierając adres dostawy kontrahenta na dokument. Użytkownik może w tym miejscu wprowadzić różne formy np.

Nazwa: Kurier DHL

Typ: DHL

Nazwa: Kurier UPS

Typ: UPS

Nazwa: Poczta Polska

Typ: PP

Dzięki takiemu słownikowi można szybko definiować rodzaje dostaw.

Opcja [Dodaj] służy do wprowadzania nowych form, opcja [Popraw] pozwala je edytować, [Usuń] kasuje formę a [Wybierz] jest aktywna tylko podczas wybierania formy na dokument.

Aby wskazać domyślną formę dostawy należy wybrać edycję danego kontrahenta i sekcji Adresów na zakładce Dostawy można wybrać odpowiednią formę dla danego kontrahenta. Podobnego wyboru można dokonać podczas wystawiania dokumentu np. WZ lub Zamówienia w opcji Adresy dostawy.