Formy płatności

< Powrót

Formy płatności

Funkcja Kartoteki | Kartoteki finansowe | Formy płatności pełni rolę słownika przechowującego nazwy sposobów regulowania zobowiązań i należności (np. gotówka, przelew, czek), oraz domyślne terminy płatności — niezależne dla należności i dla zobowiązań.. Nazwy te są proponowane przez program w czasie wypełniania dokumentów handlowych i finansowych. Większość wykorzystywanych w praktyce form płatności jest już uwzględniona przez twórców programu — są to nazwy systemowe i nie można ich zmieniać ani usuwać. W razie konieczności użytkownik może jednak dopisać własną nazwę. Usunięcie takiego zapisu w przyszłości będzie możliwe, o ile nie została wcześniej użyta w żadnym dokumencie. Dostęp do tej kartoteki można uzyskać z dowolnego miejsca w programie, gdzie wykorzystywanae jest pole „Forma płatności” (np. przy wystawianiu faktury).

W wersji 8.00.0 pojawiła się funkcjonalność pozwalająca określić jakie formy płatności wprowadzone przez użytkownika mają być wliczane do limitu kupieckiego oraz jakie mają generować automatyczne rozliczenie. Pozwala to użytkownikowi wpływać na automatyczne procesy jakie realizuje system podczas zatwierdzania dokumentów. Dzięki temu użytkownik będzie mógł samodzielnie określić z jakich form płatności ma być wyliczany limit kupiecki oraz z jakich form płatności powinno powstać automatycznie rozliczenie w dokumentach finansowych.

Formy płatności dostępne są w menu Kartoteki > Formy płatności na liście użytkownik widzi formy użytkownika oraz formy systemowe.

Po wybraniu przycisku Popraw lub F2 użytkownik może wybrać dodatkowe atrybuty dla formy:

Generuj automatyczne rozliczenie (KP/KW) – podczas ustawienia, że system ma automatycznie rozliczać dokumenty gotówkowe 0 dni, system wygeneruje dokument KP lub KW w dokumentach finansowych
Wliczaj do limitu kupieckiego – pozwala uwzględnić zobowiązania w innych formach podczas obliczania limitu kupieckiego
Zobrazowano to na poniższym obrazie