Generator zamówień

Jesteś tutaj:
< Powrót

Generator zamówień

>Nie dotyczy programu WAPRO Mag w wariancie Start <

Przeznaczeniem generatora jest automatyzacja procesu tworzenia zamówienia do dostawcy, na podstawie dostępnych w formularzu parametrów.

Dokumenty w ten sposób utworzone, trafiają do bufora zamówień – tak aby operator mógł je poddać ewentualnej obróbce i dopiero skierować do zamówień przeznaczonych do realizacji.

Generator wywołujemy przyciskiem, znajdującym się w menu :

Magazyn >> Zamówienia

Po wywołaniu ekranu głównego generatora mamy do dyspozycji szereg parametrów,  których odpowiednie skonfigurowanie pozwoli na wygenerowanie najkorzystniejszego dla nas zamówienia.

 

Opis parametrów:

  • Zamówienia do dostawców.

Tutaj decydujemy, do których dostawców (lub pojedynczego dostawcy) zostaną wygenerowane nasze zamówienia.  Do wyboru mamy wszystkich dostawców (wtedy o wyborze dostawcy zadecyduje filtr artykułu) lub konkretnego dostawcę, do którego zostanie wygenerowane zamówienie wg. zdefiniowanych dalej parametrów. Firmy wybrane w tej sekcji będą figurować w nagłówkach zamówień.

  • Zamówienia na asortyment

W tej sekcji decydujemy które artykuły maja trafić na zamówienie (lub zamówienia). W górnej części określamy czy chcemy zamawiać towar pochodzący pierwotnie z zamówień dowolnych dostawców, czy też zamawiamy towar pochodzący z zamówień kontrahenta(ów) wybranych w sekcji „Zamówienia do dostawców”.

  • Analiza zamówień od odbiorców

W tej grupie parametrów decydujemy o wpływie stanu zamówień od odbiorców na ilość zamawianych artykułów. Możemy skorzystać z suwaka, określającego procentowo poziom zamówienia a także ograniczyć zakres do konkretnych zamówień – wg. terminu realizacji lub wręcz wg. zaznaczenia na liście zamówień. W takim przypadku należy zaznaczyć konkretne zamówienia przed wywołaniem Generatora.

  • Analiza stanów: minimalnego i maksymalnego

Ta część pozwala na kontrolę wielkości zamówienia, uwzględniającą wprowadzone w kartotece asortymentowej wartości stanów MIN/MAX . Korzystając z suwaka i wyświetlonych pod nim parametrów możemy „domówić” towar do określonej wartości procentowej pomiędzy MIN a MAX , lub zamówić wszystko co ma stan poniżej wartości suwaka a wtedy ilość na zamówieniu będzie wyliczana tak aby osiągnąć stan maksymalny.

  • Analiza rozchodów

Ta część pozwala na kontrolę wielkości zamówienia, uwzględniającą rozchodów towarów już zarejestrowanych w systemie wraz z określeniem prognozy na ile dni zatowarowania przewidujemy wykonać zamówienia.

  • Wzór obliczenia ilości

Ta część pozwala zbudowaniw wyrażenia, które posłuży jako algorytm generowania zamówienia. Użytkownik pod klawiszem F9 posiada słownik zmiennych jakie może wykorzystać we wzorze wraz z walidacją takiego wzoru poprzez klawisz F4.

  • Zamawianą ilość pomniejszać

Korzystając z dostępnych możliwości, mamy możliwość pomniejszenia wygenerowanych zamówień o wartość obecnego stanu magazynu, sumę towarów zamówionych u dostawców, oba parametry łącznie albo żaden z nich.

Należy przy tym pamiętać że przy konstrukcji zamówienia nadrzędna będzie sekcja, która uzyska największą wartość przy zdefiniowanych parametrach. Toteż jeżeli z sekcji „Na podstawie zamówień od odbiorców” będzie wynikało że brakuje 100 sztuk Towaru A, natomiast z sekcji „Na podstawie stanów min/max” program wyliczy braki na 150 sztuk, do zamówienia trafi wyższa wartość.

W sytuacji kiedy kilku dostawców dostarcza ten sam asortyment, ich eliminacja odbywa się za pomocą parametrów z sekcji „Zamówienia do dostawców”. (najszybszy, najtańszy, ostatnio dostarczający itd.)

Zamówienie, bądź zamówienia utworzone generatorem trafiają do bufora zamówień – tam czekają na ostateczną korektę operatora lub przeniesienie do kolejki zamówień.

Przykład zastosowania generatora:

Chcemy wygenerować automatyczne zamówienia do dwóch dostawców – Hurtowni A i Hurtowni B , przy czym zakładamy że wcześniej dokonywaliśmy już od nich zakupów.

W sekcji „Zamówienia do dostawców” zaznaczamy „Wybrani” , a następnie z rozwijanej listy wybieramy opcję „Wg. zaznaczenia”. Klawiszem F7 wyświetlamy listę kontrahentów i zaznaczamy Hurtownię A i Hurtownię B.

W sekcji „Zamówienia na asortyment” określamy typ towarów, które nas interesują lub wręcz wybieramy je z listy (korzystając z rozwijanego menu) i filtra pod klawiszem F8.

Następnie określamy dodatkowe warunki takie jak pomniejszenie o wartość aktualnego stanu magazynu lub o już utworzone zamówienia do dostawców i przyciskiem „Generuj zamówienia”

Kolejny przykład:

Współpracujemy teraz z Hurtownią C , która ma w ofercie asortyment zarówno Hurtowni A jak i Hurtowni B

W sekcji „Zamówienia do dostawców” zaznaczamy „Wybrani” a następnie z rozwijanej listy „Jeden wybrany” . Klawiszem F7 wyświetlamy listę kontrahentów i zaznaczamy Hurtownię C

W sekcji „Zamówienia na asortyment” wybieramy wariant „Zamawiać towary od: wszystkich dostawców”  – dzięki temu do Hurtowni C zostanie wygenerowane  zamówienie na towary do tej pory dostarczane przez dowolnych dostawców ( w tym Hurtowni A i B) . W dalszej kolejności ustalamy dodatkowe warunki  na konkretne towary (tak jak w poprzednim przykładzie) i wreszcie generujemy zamówienie.