Import płatności z programu WAPRO Fakir

Jesteś tutaj:
< Powrót

Import płatności z programu WAPRO Fakir

Funkcja pozwala zaimportować do programu magazynowego dane z systemu Finansowo-Księgowego WAPRO Fakir poprzez plik wymiany.

Jeśli programy pracują na rozłącznych bazach danych, system FK eksportuje dane do pliku o rozliczeniach rozrachunków jakie miały miejsce po stronie systemu FK. Podczas importu rozliczenia te powiązywane są z odpowiednimi dokumentami w systemie magazynowym dzięki czemu widać jakie dokumenty zostały rozliczone po stronie systemu magazynowego WAPRO Mag.

Procedurę importu rozpoczyna się poprzez opcję Z pliku należy wskazać odpowiedni plik na dysku i postępować zgodnie z kreatorem. Po zakończeniu procesu importu dane z pliku pojawią się w konsoli importu.