Informacje ogólne

< Powrót

Funkcja Raporty | Stany i obroty magazynowe wyświetla aktualny stan magazynu (ogółem i towar znajdujący się w rezerwacji) dla każdego z asortymentów z rozbiciem na kategorie asortymentowe.

Podgląd formatki danych z kartoteki asortymentów dla wskazanego na liście towaru inicjuje klawisz [Shift+F2].

Historia artykułu, wywoływana klawiszem [Ctrl+H], daje możliwość zapoznania się z chronologiczną listą przychodów i rozchodów wybranego asortymentu. Na życzenie wyświetlana jest specyfikacja każdego dokumentu magazynowego — [Shift+F2], lista dokumentów powiązanych — [Ctrl+P], oraz podsumowanie listy— [Ctrl+S]. Można oczywiście korzystać z funkcji filtrowania listy — [F8]. Ponadto można wydrukować raport o przychodach i rozchodach konkretnego artykułu — [Ctrl+D].

Sumowanie listy, klawisz [Ctrl+S], wyświetla wartość magazynu w cenach zakupu (ewidencyjnych i rzeczywistych, uwzględniających np. przeceny) oraz cenach sprzedaży (z uwzględnieniem wszystkich rubryk cenowych), wynik podawany jest w wariancie netto i brutto (z podatkiem VAT).

Drukowanie raportów, klawisz [Ctrl+D]. Program proponuje wybrane rodzaje wydruków:

  • Historia przychodów. Zestawienie obejmuje przychodowe dokumenty magazynowe i handlowe zawierające artykuły w magazynie.
  • Historia rozchodów. J.w. lecz dotyczy rozchodów.
  • Zestawienie ilościowo–wartościowe. Dla każdego asortymentu podawane są: stan początkowy, lista dokumentów przychodu i rozchodu, stan końcowy magazynu. Informacje uzupełnia podsumowanie obrotów w magazynie z rozbiciem na ceny zakupu, sprzedaży (netto i brutto) oraz wyliczone wartości narzutu.
  • Stany magazynowe i Oferta handlowa. Treść wydruku uzależniona jest od wybranego wariantu — klawisz ekranowy […].
  • Zwroty. W zależności od wybranego wariantu na wydruku znajdzie się zestawienie zwrotów od odbiorców lub do dostawców.

Lista dostępnych zestawień zależna jest od posiadanego wariantu programu.

W wariancie Biznes i Prestiż systemu WAPRO Mag dostępna jest funkcja Kreatora zestawień, uruchamiana klawiszem [Ctrl+K]. Dzięki niej użytkownik może definiować własne raporty i zapamiętywać je pod dowolnie wybraną nazwą. Wariant Biznes WAPRO Mag przechowuje na dysku definicje maksimum 3 zestawień (wariant Prestiż nie ma tego ograniczenia). Raporty takie dołączane są do listy standardowych wydruków funkcji Stany i obroty magazynowe. Posługiwanie się kreatorem opisano w kolejnym rozdziale.