Informacje wstępne

< Powrót

Wstęp – czym są gniazda rozszerzeń?

Niniejszy dokument zawiera opis i przykłady zastosowania gniazd rozszerzeń dostępnych w programie WAPRO Mag.

Czym są gniazda rozszerzeń? Najkrócej można zdefiniować gniazda rozszerzeń jako miejsca w programie, które umożliwiają automatyczne wywoływanie modułów rozszerzających standardową funkcjonalność programu. Nazwy gniazd rozszerzeń odzwierciedlają zdarzenia jakie zachodzą podczas pracy z programem. Mamy więc gniazdo po zatwierdzeniu dokumentu handlowego, przed dodaniem pozycji dokumentu itd. Program realizując standardowe operacje, gdy dochodzi w kolejności wykonania do gniazda rozszerzeń, rozpoczyna analizę tego co znajduje się w gnieździe i wykonuje moduły rozszerzające, które podpięliśmy do tego gniazda. Mechanizm ten umożliwia automatyczne wywoływanie własnych procedur SQL, modułów wykonywalnych, generowanie komunikatów, warunkowe wywoływanie funkcji itp.

Funkcjonalność gniazd rozszerzeń przypomina dostępne w systemie Operacje dodatkowe, różnica polega na tym, iż automat wywołujący procedury robi to bez potrzeby ingerencji użytkownika.

Za pomocą instrukcji w gnieździe możemy również sterować zachowaniem się programu. Możemy zadać pytanie użytkownikowi i wykonać moduł rozszerzeń w zależności od jego decyzji. Można również sprawdzić wartość określonych parametrów i w zależności od wyniku sprawdzenia podjąć lub przerwać dalsze wykonywanie sekwencji zdarzeń w programie. Oczywiście można również zablokować wykonanie standardowych funkcji programu lub też ominąć ich wykonanie w sposób niewidoczny dla użytkownika tzn. zrealizować własną procedurę postępowania zamiast wbudowanej w program.

W dalszej części dokumentu opisane zostały przykładowe zastosowania jakie można zrealizować za pomocą gniazd rozszerzeń. Możliwości wykorzystania gniazd rozszerzeń ograniczone są jedynie naszą wyobraźnią. Można wzbogacić WAPRO Maga o elementy:

– serwisu maszyn i urządzeń;

– wypożyczalni;

– prowadzenia i rozliczania projektów;

…. i wiele innych zastosowań wynikających z potrzeb użytkowników.