Instalacja aplikacji WAPRO ERP z wykorzystaniem uniwersalnego instalatora

Jesteś tutaj:
< Powrót

Instalacja aplikacji WAPRO ERP z wykorzystaniem uniwersalnego instalatora

W aktualnej wersji programu zmieniono i uproszczono (zautomatyzowano) proces instalacji oprogramowania. Obecnie instalacja serwera baz danych MS SQL oraz instalacja aplikacji WAPRO ERP (WAPRO Mag, WAPRO Fakir , WAPRO Kaper,WAPRO Analizy, WAPRO Aukcje, WAPRO Best, WAPRO Gang) wykonywana jest jednoetapowo, bez konieczności przesadnej aktywności ze strony użytkownika.

Jeżeli chcemy dokonać aktualizacji programu do nowej wersji, to przed rozpoczęciem instalacji zaleca się zarchiwizowanie bazy danych programu.

 1. Po włożeniu płyty instalacyjnej do napędu CD–ROM/DVD nastąpi automatyczne uruchomienie procesu instalacji. Należy kliknąć na nazwę programu, w celu uruchomienia instalatora konkretnego programu. Jeżeli w Panelu Sterowania wyłączono opcję automatycznego uruchamiania płyty CD/DVD, należy program instalacyjny (o nazwie autorun.EXE) uruchomić ręcznie, np. funkcją Start | Uruchom… w menu głównym Windows.Na pierwszym ekranie należy wybrać jaka aplikacja ma zostać zainstalowana.
 2. Po wybraniu odpowiedniego programu instalator pozwoli uruchomić właściwy kreator instalacji.
 3. Po zapoznaniu się z informacjami w pierwszym oknie dialogowym należy wybrać opcję Instaluj program WAPRO Mag. Program instalacyjny przeanalizuje niezbędne ustawienia systemu.
 4. Kolejny etap to potwierdzenie komunikatu o zależnościach pomiędzy programami.

 5. W kolejnym kroku instalator poprosi o zapoznanie się z warunkami licencji i zaakceptowanie ich, poprzez zaznaczenie opcji Akceptuję warunki i postanowienia Umowy Licencyjnej. Dopiero wtedy instalator pozwoli przejść dalej.
 6. W oknie dialogowym Folder docelowy należy wskazać katalog, w którym będzie zainstalowany program. W celu zmiany katalogu docelowego należy wybrać przycisk Zmień. Jeżeli nie chcemy aby na pulpicie został utworzony skrót do programu, należy odznaczyć opcję Utwórz skrót do programu na pulpicie?
 7. Instalator zaproponuje do wyboru dwa typy instalacji: instalację pełną lub stanowiskową.
  • Podczas instalacji pełnej zostaną zainstalowane wszystkie składniki programu, oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2008 R2. Wariant ten przeznaczony jest do instalacji jednostanowiskowej lub serwerowej.
  • Podczas instalacji klienckiej zostaną zainstalowane wszystkie składniki programu potrzebne do pracy z sieciowym serwerem SQL Server 2008 R2, znajdującym się na innym komputerze. Przy wyborze instalacji klienckiej instalator poprosi o podanie nazwy tego serwera. Nazwa serwera SQL Server Express 2012, na którym będzie działał program jest taka, jak nazwa komputera na którym serwer SQL Server Express 2012 jest zainstalowany.

   W zależności od wybranego rodzaju instalacji dalsze etapy instalacji się różnią. Po wybraniu opcji Klient zalecane jest uzupełnienie nazwy serwera SQL, do którego program ma się łączyć.

 8. W kolejnym oknie dialogowym po wybraniu przycisku Instaluj instalator rozpocznie instalację programu. W celu zmiany ustawień instalacyjnych należy wybrać Wstecz.Podczas instalacji zostaną wykonane następujące czynności:
  • kopiowanie plików
  • tworzenie skrótów
  • rejestracje programu
  • konfiguracja programu
  • instalacja programu do łączenia się z bazą danych
 9. Przygotowanie serwera SQL Server Express 2016 do pracy z programem (w przypadku instalacji pełnej), wiąże się z wybraniem jednej z poniższych opcji:
  • Instalacja SQL Server Express 2016 — jeśli serwer nie jest zainstalowany na komputerze.
  • Podłączenie do SQL Server Express 2016 — jeśli serwer jest już zainstalowany na komputerze.
 10. Po zakończeniu instalacji należy wybrać przycisk Zakończ, a następnie zrestartować komputer, w celu uwzględnienia zmian ustawień dokonanych w systemie.
 11. Po ponownym uruchomieniu systemu, w celu uruchomienia aplikacji WAPRO ERP należy wybrać ikonę na pulpicie z nazwą programu lub wybrać skrót z menu Start.

  Podczas pierwszego uruchomienia programu zgłoszona zostanie informacja o braku licencji, należy wybrać opcję tworzenia licencji w Administratorze baz danych. Na kolejnych zakładkach administratora należy uzupełnić dane firmy oraz licencji a następnie zgodnie z instrukcją papierową dołączoną do zestawu dokonać aktywacji programu. Jeżeli użytkownik chce zapoznać się z programem i nie dokonał jeszcze zakupu może uruchomić program w trybie demonstracyjnym.