Instalacja SQL Server Express 2012

Jesteś tutaj:
< Powrót

 

Instalacja SQL Server Express 2012 krok po kroku

W przypadku instalacji wyższej edycji SQL Server kolejne ekrany kreatora mogą nieznacznie różnić się od podanych w instrukcji.

 1. W przypadku instalacji wielostanowiskowej należy wybrać komputer, który będzie pełnił rolę serwera baz danych i na nim zainstalować serwer (powinien być to najlepszy pod względem konfiguracji sprzętowej komputer).
 2. Zamknąć wszelkie zbędne aplikacje. Uwolni to system operacyjny od nieistotnych w tym momencie zadań i ułatwi późniejszy proces restartu komputera.
 3. W zależności od używanego systemu operacyjnego wybrać wersję serwera, którą chcemy zainstalować.
 4. Uruchomić instalację serwera SQL Server 2012 Express. Proces instalacji może potrwać nawet kilkadziesiąt minut, w zależności od posiadanego typu sprzętu oraz oprogramowania na nim zainstalowanego.
 5. Po uruchomieniu instalatora należy na pierwszym ekranie wybrać opcję nowej instalacji.

 6. Kolejny ekran to pytanie czy chcemy zainstalować od nowa SQLa czy do instniejącej instalacji dodać jakieś komponenty.

 7. Kolejny ekran pokazuje postęp instalacji niezbędnych składników wymaganych do przeprowadzenia procesu instalacji należy na nim w razie potrzeby wybrać opcję Install..
 8. Na kolejnym ekranie należy zaakceptować warunki licencji i przejść dalej.

 9. Po wybraniu nowej instalacji należy wskazać jakie komponenty mają być zainstalowane – jeśli nie ma konkretnych przeciwskazań należy pozostawić domyślne ustawienia i wybrać Next.

 10. Kolejny etap pozwala wybrać czy jest to instalacja tzw. instancji domyślnej ( w tym trybie nazwa serwera bazy danych to nazwa systemu, w której ten serwer został zainstalowany np. SRV1 – instancja domyślna może być tylko jedna), lub instancji nazwanej wtedy nazwa serwera to np. SRV1\WAPRO gdzie SRV1 to nazwa komputera w systemie a WAPRO to nazwa instancji, w ten sposób można zainstalować wiele wystąpień serwera baz danych w jednym systemie.

 11. Kolejny ekran informuje o niezbędnym miejscu na dysku należy przejść dalej opcją Next.
 12. Następna opcja pozwala wybrać na jakim koncie powinna pracować usługa serwera bazy danych na zakładce Service Accounts.

  Zalecane jest aby wybrać dla usługi SQL Server Database Engine konto ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM oraz w przypadku instalacji instancji nazwanej usługa SQL Browser powinna zostać skonfigurowana do automatycznego trybu uruchamiania.
 13. Zakładka Collation pozwala określić strony kodowe i porządek sortowania.
  Programy WAPRO ERP wymagają aby Collation było ustawione na Polish_CI_AS.
 14. Bardzo ważnym elementem jest konfiguracja prawidłowej metody uwierzytelniania, pod aplikacje WAPRO ERP należy wybrać tryb Miexd Mode oraz ustawić bezpieczne hasło dla konta administracyjnego SA (hasło należy zapamiętać!). Dodatkowo należy zadbać o to aby wybrać określonego użytkownika Windows, który ma być administratorem serwera baz danych.

  W przypadku instalacji automatycznej serwera SQL za pomocą instalatora
  WAPRO ERP, hasło dla konta SA to Wapro3000

Kolejny ekran pozwala wybrać czy chcemy do firmy Microsoft przesyłać raporty o ewentualnych błędach serwera bazy danych.
Kolejny ekran pozwala przanalizować wybrane w instalatorze opcje po przejściu dalej należy rozpocząć proces instalacji.
Po wykonaniu procesu instalacji, instalator wyświetli stosowny komunikat.
 • Po przeprowadzeniu procesu instalacji zalecane jest ponowne uruchomienie komputera.
 • Ostatecznym testem świadczącym o prawidłowym zainstalowaniu serwera jest próba jego uruchomienia jeśli serwer został skonfigurowany do automatycznego uruchomienia powinien zostać uruchomiony wraz z momentem uruchomienia systemu, w przeciwnym przypadku należy wybrać START | Wszystkie programy | Microsoft SQL Server 2012 | Configuration Tools | SQL Server Configuration Manager a następnie uruchomić usługę ..
W przypadku niepowodzenia instalacji proszę zapoznać się rozdziałem „Uwagi dotyczące instalacji MS SQL Server”.