Instalacja z płyty instalacyjnej

Jesteś tutaj:
< Powrót

Instalacja z płyty instalacyjnej WAPRO ERP

Poniżej omówiona zostanie instalacja z płyty, instalacja ze strony internetowej odbywa się analogicznie. W obu przypadkach proces przebiega przy zastosowaniu kreatora instalacji. Przeznaczony jest on do wykorzystania w standardowych instalacjach, w których serwer SQL instalowany jest na jednym z końcowych komputerów użytkowników w lokalnej sieci komputerowej lub na dedykowanym komputerze.

Proces instalacji odbywa się automatycznie. Po uruchomieniu programu kreatora instalacji możliwe są dwa typy instalacji:

  • instalacja typu Serwer – z tej opcji korzystamy w celu zainstalowania na komputerze aplikacji oraz Microsoft SQL Server w wersji Express;
  • instalacja typu Klient – z tej opcji korzystamy w celu zainstalowania na komputerze wyłącznie aplikacji Asseco WAPRO, która będzie podłączona do zainstalowanego już Microsoft SQL Server;

Kreator instalacji sam sprawdza czy na danym komputerze zainstalowany jest już  MS SQL Server czy nie i ewentualnie zaproponuje zainstalowanie SQL Serwera.

Poniżej opisany został przykładowy procesu instalacji programu WAPRO Fakir typu Serwer.

W przypadku systemów wielostanowiskowych należy oczywiście pamiętać, że serwer musi być zainstalowany i uruchomiony na jednym stanowisku / komputerze, pozostałe stanowiska wystarczy połączyć z tym SQL Serwerem.

Po włożeniu płyty instalacyjnej do napędu DVD nastąpi automatyczne uruchomienie procesu instalacji.

Ręczne uruchamianie kreatora z płyty CD:

Po uruchomieniu pliku, na ekranie pojawi się główne okno instalatora Asseco WAPRO;

W kolejnym kroku należy przycisnąć przycisk Instaluj > znajdujący pod ikoną programu, który zamierzamy zainstalować. Na powyższym, przykładowym oknie widoczne są cztery ikony programów, dostęp do reszty oferty jest możliwy poprzez wybór numeru stron od 1 do 8, lub przyciskom strzałek znajdujących się z lewej i prawej strony okna. Dodatkowo, kreator sprawdzi czy na komputerze jest zainstalowany MS SQL Serwer i jeżeli go nie ma, zaproponuje zainstalowanie poprzez zaznaczenie na powyższym oknie opcji Zainstaluj najnowszą wersję MS SQL Serwer Express. Jeżeli na danej stacji roboczej nie jest wymagane zainstalowanie serwera, opcję należy odznaczyć.

Uwaga – w przypadku wybrania jednego z programów: WAPRO MagWAPRO Fakir lub WAPRO Kaper, domyślnie zostanie wybrany program WAPRO Analizy. Jeżeli domyślny ustawienia należy zmienić lub wybrać od razu kilka programów do zainstalowania należy wybrać na pierwszym oknie kreatora opcję Instalacja zaawansowana.

Po wybraniu aplikacji, na kolejnym ekranie pojawi się lista modułów, które zostaną zainstalowane. Na liście znajdą się zarówno wybrane aplikacje WAPRO ERP oraz wymagane przez system inne aplikacje oraz komponenty, między innymi program WAPRO Update, aplikacja przeznaczona do automatycznej aktualizacji programów systemu. Oczywiście jeżeli któreś z wymaganych komponentów są już zainstalowane, kreator pominie je.

Poniżej widoczne jest przykładowe okno instalatora dla wybranych WAPRO Fakir, WAPRO Analizy z dodatkową instalacją MS SQL Serwer Express:

Po wybraniu polecenia Zainstaluj rozpocznie się instalacja wymaganych komponentów, między innymi “.Net Framework 3.5” oraz “Crystal Reports”. Jeżeli kreator instalacji nie znajdzie któregoś z nich w systemie, przed instalacją programu WAPRO Fakir przystąpi do instalacji brakującego komponentu, na przykład:

Przed rozpoczęciem instalacji MS SQL Serwer Express komputer musi zostać zrestartowany o czym kreator informuje stosownym komunikatem.

oraz wyświetli dodatkową informację / ostrzeżenie:

Po ponownym uruchomieniu systemu, kreator powinien automatycznie kontynuować działanie, rozpoczynając pytaniem:

Przed uruchomieniem instalacji MS SQL Serwera, kreator wyświetli komunikat z nazwą instalowanego serwera oraz loginem i hasłem, które będą w przyszłości konieczne administratorowi do jego obsługi:

Uwaga – warto te informacje zapisać a notes schować w bezpiecznym miejscu.

W następnym kroku instalator rozpakuje i zapisze na dysku pliki instalacyjne:

a następnie uruchomi instalator serwera firmy Microsoft:

Po zakończeniu instalacji serwera, kreator w kolejnym etapie przejdzie do instalacji kolejnych modułów WAPRO ERP, w prezentowanym przykładzie, do instalacji programu WAPRO Fakir. W pierwszym kroku rozpakuje i zapisze potrzebne pliki:

w kolejnym kroku, za pośrednictwem programu o nazwie InstallShield, zainstaluje program:

Przed instalacją programu WAPRO Fakir konieczne jest zapoznanie się treścią poniższego komunikatu

oraz z treścią umowy licencyjnej:

oraz zaakceptowaniu domyślnego folderu docelowego lub ewentualnie zdefiniowanie innego folderu docelowego, w którym zostanie zainstalowany program:

rozpocznie się właściwy proces instalowania WAPRO Fakir:

Na kolejnym ekranie widoczny będzie postęp procesu:

Po zakończeniu, na ostatnim ekranie kreatora instalacji InstallShield, pojawi się stosowny komunikat:

W kolejnym kroku kreator instalacji WAPRO ERP, przejdzie do instalacji kolejnego komponentu, w prezentowanym przykładzie do instalacji WAPRO Analizy

uruchomiony zostanie wizard programu InstallShield, który zainstaluje program WAPRO Analizy. Ze względu na to, że wyświetlane ekrany do złudzenia przypominają zaprezentowane powyżej, zostaną pominięte w dalszym opisie.

Po zainstalowaniu wszystkich pozostałych wymaganych komponentów, na ekranie kreatora pojawi się informacja o zakończeniu działania oraz lista zainstalowanych programów oraz komponentów:

Po zakończeniu pracy kreatora, w komputerze zostały zainstalowane dwa programy: WAPRO Fakir oraz WAPRO Analizy. Na pulpicie pojawiły się ich ikony oraz dodatkowo ikona umożliwiająca uruchomienie programu WAPRO Start

Po zainstalowaniu ww. programów, ekran WAPRO Start wygląda jak poniżej:

Programy są gotowe do pracy.